Библиография

Дисертация

Античният херметизъм – извори, доктрина, изследвания и структура на централния мит, СНС по литературознание 1999

Доклади на конференции

1 За Калигула. Лекция пред постановъчния състав на пиесата „Калигула“ от Албер Камю – актьори, режисьори, сценографи и пр., Народен театър „Иван Вазов“ 2017
2 „Държавата“ на Платон и „Утопия“ на Мор: основата и образът на справедливото общество., Политическото философстване и фантазиране от Античността до Новото време, 2017
3 Погребение и трагедия. Надмощие и приспособяване. Международна научна конференция на ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
4 „Едип цар“ от Софокъл: неизбежно ли е злото?. Литература и психоанализа: Едип. Семинар 9-ти, СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
5 Aристотел за смешното и комедията. Предизвикателството Аристотел, СУ „Св. Климент Охридски“ 2016
6 Идеология и съществуване. Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2015
7 Класическото образование – за какво служи?. Университетът и класическото образование. 10 години от създаването на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, СУ 2015
8 „Книги за българския народ 1897-1991″. Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов, Софийски университет 2012
9 Историите на старогръцката литература в България. 90 години специалност Класическа филология, Софийски университет 2011
10 Classical education and classical studies in Bulgaria in the period 1959-1979. http://www.colbud.hu/programme/currentprojects.shtml, Унгария/Collegium Budapest 2010
11 Classical Studies in Bulgaria 1945-1995: Methodological Questions. Gnothi seauton final seminar, Унгария/Collegium Budapest 2010
12 Classical Heritage and Classical Education in Bulgaria. Reasons for the Development of the Classical Researches/Studies in the past 150 years. Gnothi seauton preliminary sessions, Полша/Uniwersytet Warszawski Widzial Artes Liberales 2009
13 Християнската държава. Коментар към „Левиатан“ на Томас Хобс. Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят., Софийски университет 2008
14 Apollonius Rhodius in the Modern Literature: the Interpretation of Robert Graves. The Argonautica and World Culture organized by the Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Грузия/Tбилиски държавен университет 2007
15 Gustave Flaubert. „The Temptation of Saint Anthony“. Contextualizing Classics Project, third session, София 2007
16 The historical novel. Feuchtwanger, Josephus Flavius and „The Jewish War“. Third Contact Session of the Contextualizing Classics Project, Велико Търново, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 2007
17 Political Instability, Law and Aristocracy. Comments on Some Excerpts from Plato, Tocqueville and Orwell. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching, София 2006
18 The EU Constitution and the Greek political thought. Symposium „Rights and Values in Expanding Europe: A Mutual Enrichment through Different Traditions“, June 3-4, 2006, organized by the Italian Cultural Institute in Sofia, Goethe Institute, Institute for Axiological Research – Vienna, Sofia University – Gr, Софийски университет 2006
19 Building a Masters Programme: difficulties and challenges. First contact session of the Contextualizing Classics Project, Софийски университет 2005
20 Demosthenes and the unity of the Greeks. Symposium “European Integration in Philosophical Perspective”, 10-11 June, 2005, organized by the Italian Cultural Institute in Sofia and the Philosophical Faculty at the Sofia University.,Софийски университет 2005

Книги

1 Александрия ІІ. УИП „Св. Климент Охридски“, София 2017
2 Фантастичното през античността. „Проектория“, София 2012
3 Писма до Егина (епистоларен роман за живота и философията на Платон). „Сонм“, София 2006
4 POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. „Сонм“, София 2004
5 Александрия. Разкази за книги, хора и градове. „Сонм“, София, 2002
6 Античният херметизъм. УИ „Св. Климент Охридски“ и „Сонм“, София, 1999

Научни проекти

1 „Дигитализация и актуализация на съдържанието на Старогръцко-български речник–ІІ“. Ръководител, 2016
2 Classics and communism. The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition. Socialist countries 1944/45-1989/90. Член, Collegium Budapest financed by Fritz Thyssen Stiftung 2009
3 Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts: 2005-2007. Член, CEU Budapest Open Society Institute Higher Education Support Program 2005
4 Учредител и пръв председател на УС на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/АРУКО. Ръководител, 2005
5 Развитие и усъвършенстване на Магистърската програма по антична култура и литература. Ръководител, Фондация „Отворено общество“ 2004
6 Учредител на South East European Association for Ancient Philosophy и участник в семинарите в Делфи, 2002; в Пилишчаба, Унгария, 2006 и в СУ, юни, 2011. Член, 2002
7 Международна лятна школа по теория на хуманитарните науки. Авиньон, Франция. 3-25 юли 2000 г., Член, Фондация „Отворено общество“ 2000

Научно ръководство

1 Йосиф Флавий. Автобиография. МП Антична култура и литература дипломна работа: Димитър Мирчев 2014
2 Нравствени и религиозни аспекти на гинекологията, отразени в Corpus Hippocraticum. катедра по Класическа филология дисертация д-р: Тамара Петринска 2013
3 Превод на думи със значение „съдба, участ“ в трагедиите на Софокъл. катедра по Класическа филология дипломна работа: Светлана Вълкова 2010
4 Щастието и политическата система при Аристотел в „Никомахова етика“. катедра по Класическа филология дипломна работа: Вероника Келбечева 2009
5 Евангелието от Иоан. Методология на превода. МП Антична култура и литература дипломна работа: Венцислав Стойков 2008
6 Истинска история. Лукиан като критик и художник. катедра по Класическа филология дипломна работа: Христо Христов 2008
7 Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно-авантюрния роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римската комедиография. МП Антична култура и литература дипломна работа:Гергана Петкова 2006
8 Законите в „Закони“ на Платон. катедра по Класическа филология дипломна работа: Георги Гочев 2006
9 Наблюдения върху присъствието на морето в Омировия епос. специалност Класическа филология дипломна работа: Невена Аспарухова Панова 1999
10 Превод и коментар на „Мисли върху умопостижимото“ на Порфирий. НГДЕК дипломна работа: Владимир Маринов 1999

Преводи на книги

1 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография. КМНЦ в БАН, София 2018
2 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография. „Проектория“, София 2012
3 Аристотел. Метафизика. Книга Първа-Трета и Десета-Четиринадесета. Второ издание с авторедакция на превода и разширен индекс. „Дива 2007″, София 2017
4 Аристотел. МЕТАФИЗИКА. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов. Академично издание с встъпителни студии от Димка Гочева и Иван Христов, индекси, коментари и библиография. „Сонм“, София, 2000
5 Софокъл. Антигона. Двуезично издание: старогръцки текст и превод. Предговор от Н. Гочев. „Проектория“, София 2014

Редактор на превод

Порфирий. Пещерата на нимфите. редактор на издание 2000

Други преводи

Отворено писмо до Вселенския патриарх от Митрополита на Калаврита и Егиалия Амвросий. Превод и бележки Н. Гочев. Официален сайт на Ловчанска Епархия, 2017

Статии в сборник (на конференция и др.)

1 Аристотел за комедията и смешното. „Литературен вестник“, 2017/ брой №3 , редактор/и:Димка Гочева и Камелия Спасова, издателство:Фондация „Литературен вестник“, 2017, стр.9-9
2 Превод и коментар на: Официално становище на Светогорския Кинотис за събора в Крит. Официален сайт на БПЦ, 2017
3 Относно превода на термина καθολική в Символа на вярата. Официален сайт на Ловчанска епархия, 2017.

Участие в редколегия
Библиотека ДЕЛОС, издателство СОНМ. участие в редколегия

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=4f3498a4-4040-41ed-8681-d56ebfaff622

***

по-стари:

1. “За Изида и Озирис” и античната философия на мита (есе, писано за публикация, история на философията)

http://grosni-pelikani1.hit.bg/kide/antic/isis.htm

2. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел (есе, писано като част от книга, история на хуманитаристиката)

http://grosni-pelikani.cult.bg/ngochev/nichev.htm

3. Един разказ за Роман Томов (есе, писано за публикация, спомени)

http://www.slovo.bg/old/litforum/016/ngochev.htm

4. Цивилизация и варварство в атическата трагедия
Бележки към “Перси” на Есхил – (есе, четено на конференция, история на идеологиите)

http://mail.slovo.bg/old/litforum/006/ngochev.htm

5. Ars Academica (сатира, писано „за себе си“, академичен живот)

http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=183

6. За цинизма (интервю, история на активното философстване)

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=567&sectionid=5&id=00002

7. Hermetica и традиционната хуманитаристика (есе, писано за публикация, история на хуманитаристиката )

http://www.onlinebg.com/kultura/my_html/2050/hermetica.htm

8. 15 години Нов Български Университет (отворено писмо, писано за дебат, академичен живот)
http://nikolaigochev.blogspot.com/2007/01/blog-post_31.html – Януари, 31 – Април, 19

9. Увод в старогръцката литература (съкратен вариант на лекции в СУ)
http://literaturasu.blogspot.com/ – Октомври, 11 –

10. Шарл дьо Монтескьо като историк на Римската държава (есе, четено пред студенти)

http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1525

*

1. Athens and the unity of the Greek community at the end of the classical epoch
(An essay on the political speeches by Demosthenes) – (есе, четено на конференция, история на политиката)

http://aduce.org/NG_text_En.doc

2. The Written Word, the Word Culture and the Erudition in the XXI century (есе, история на словесността)

http://liternet.bg/publish4/ngochev/word.htm

3. Alexander Nichev’s interpretation on the literary theory of Aristotle (summaries)
a.
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=5375dd8a-7892-11d6-924e-00c0df419c5d&articleId=6b9ab80c-e3ab-42d7-90a1-1670a14542b7
b.

http://www.eurozine.com/articles/2002-10-01-gochev-en.html?filename=article/2002-10-01-gochev-en

4. Building a Masters Programme: Difficulties and Challenges
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – June, 11

5. POIЕSIS. Classical and contemporary attempts at
the theory of ancient Greek literature. Vol. І. Aristotle and Hegel (Summary)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – June, 4

6. Herodotus and the Parts of the World. I. The Reign of Darius (Summary)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – May, 28

7. The EU Constitution and the Greek Political Thought (with some remarks on Plato)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – April, 30

8. The Ancient Hermetism (Summary)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – May, 7

9. Apollonius Rhodius in Modern Literature: the Interpretation of Robert Graves
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – October, 7

10. Herodotus and the Parts of the World. II. Egypt (Summary)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – November, 1

11. The Palace of the Knights of Rhodes (Summary)
http://gochevnikolai.blogspot.com/ – November, 5

Преводи

1. Теокрит. Сиракузанки, или две приятелки на празника на Адонис

http://masters-classics.dir.bg/Theocritus.doc

2. “Поймандрес” на Хермес Трисмегист

http://masters-classics.dir.bg/poimandres.doc

3. Аристотел. Метафизика А

http://www.masters-classics.dir.bg/metaphysics_A.doc

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Сайтът съдържа сведения за професионалните и обществените ми занимания