Библиография

Дисертация

Античният херметизъм – извори, доктрина, изследвания и структура на централния мит. СНС по литературознание, 1999

Доклади на конференции

1 Египет – начало на историята. Мислене и действане: всичко е станало така, както би трябвало да стане (Платон, „Критон“, 44c). СУ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 За Одисей и „Одисея“. Митът за „Одисей“ в проекта „Пътуващият човек“. Пловдив/Драматичен театър, 2018
3 От миналото към бъдещето на Европа. Програма Христо Ботев/БНР, 2018
4 За Калигула. Лекция пред постановъчния състав на пиесата „Калигула“ от Албер Камю – актьори, режисьори, сценографи и пр. Народен театър „Иван Вазов“, 2017
5 „Държавата“ на Платон и „Утопия“ на Мор: основата и образът на справедливото общество. Политическото философстване и фантазиране от Античността до Новото време, 2017
6 Погребение и трагедия. Надмощие и приспособяване. Международна научна конференция на ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017
7 „Едип цар“ от Софокъл: неизбежно ли е злото? Литература и психоанализа: Едип. СУ „Св. Климент Охридски“, 2017
8 Aристотел за смешното и комедията. Предизвикателството Аристотел. СУ „Св. Климент Охридски“, 2016
9 Идеология и съществуване. Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2015
10 Класическото образование – за какво служи? Университетът и класическото образование. 10 години от създаването на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. СУ, 2015
11 „Книги за българския народ 1897-1991″. Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. СУ, 2012
12 Историите на старогръцката литература в България. 90 години специалност Класическа филология. СУ, 2011
13 Classical education and classical studies in Bulgaria in the period 1959-1979. Унгария/Collegium Budapest, 2010
14 Classical Studies in Bulgaria 1945-1995: Methodological Questions. Gnothi seauton final seminar. Унгария/Collegium Budapest, 2010
15 Classical Heritage and Classical Education in Bulgaria. Reasons for the Development of the Classical Researches/Studies in the past 150 years. Gnothi seauton preliminary sessions. Полша/Uniwersytet Warszawski Widzial Artes Liberales, 2009
16 Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство. Религия и контекст. СУ „Св. Климент Охридски“, 2009
17 Християнската държава. Коментар към „Левиатан“ на Томас Хобс. Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят. СУ, 2008
18 Apollonius Rhodius in the Modern Literature: the Interpretation of Robert Graves. The Argonautica and World Culture organized by the Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Грузия/Tбилиски държавен университет, 2007
19 Gustave Flaubert. „The Temptation of Saint Anthony“. Contextualizing Classics Project, third session. София, 2007
20 The historical novel. Feuchtwanger, Josephus Flavius and „The Jewish War“. Third Contact Session of the Contextualizing Classics Project. Велико Търново, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 2007
21 Political Instability, Law and Aristocracy. Comments on Some Excerpts from Plato, Tocqueville and Orwell. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching. София, 2006
22 The EU Constitution and the Greek political thought. Symposium „Rights and Values in Expanding Europe: A Mutual Enrichment through Different Traditions“. June 3-4, 2006. Organized by the Italian Cultural Institute in Sofia, Goethe Institute, Institute for Axiological Research – Vienna, Sofia Universit. СУ, 2006
23 Building a Masters Programme: difficulties and challenges. First contact session of the Contextualizing Classics Project. СУ, 2005
24 Demosthenes and the unity of the Greeks. Symposium “European Integration in Philosophical Perspective”. 10-11 June, 2005. Organized by the Italian Cultural Institute in Sofia and the Philosophical Faculty at the Sofia University. СУ, 2005

Книги

1 Фантастичното през античността. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 Александрия ІІ. УИ „Св. Климент Охридски“, 2017
3 Фантастичното през античността. „Проектория“, 2012
4 Писма до Егина (Философско-епистоларен роман за живота и философията на Платон). „Сонм“, 2006
5 POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. „Сонм“, 2004
6 Александрия. Разкази за книги, хора и градове. „Сонм“, 2002
7 Античният херметизъм. УИ „Св. Климент Охридски“ и „Сонм“, 1999

Научни проекти

1 „Дигитализация и актуализация на съдържанието на Старогръцко-български речник–ІІI“. Ръководител, 2018
2 „Дигитализация и актуализация на съдържанието на Старогръцко-български речник–ІІ“. Ръководител, 2016
3 Classics and communism. The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition. Socialist countries 1944/45-1989/90. Collegium Budapest financed by Fritz Thyssen Stiftung. Член, 2009
4 Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts: 2005-2007. CEU Budapest Open Society Institute Higher Education Support Program. Член, 2005
5 Учредител и пръв председател на УС на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/АРУКО. Ръководител, 2005
6 Развитие и усъвършенстване на Магистърската програма по антична култура и литература. Фондация „Отворено общество“. Ръководител, 2004
7 Учредител на South East European Association for Ancient Philosophy и участник в семинарите в Делфи, 2002; в Пилишчаба, Унгария, 2006 и в СУ, юни, 2011. Член, 2002
8 Международна лятна школа по теория на хуманитарните науки. Авиньон, Франция. 3-25 юли 2000 г. Фондация „Отворено общество“. Член, 2000

Научно ръководство

1. Афтоний в дигиталната ера. СУ „Св. Климент Охридски“, МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Полина Йорданова, 2018
2 Йосиф Флавий. Автобиография. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Димитър Мирчев, 2014
3 Нравствени и религиозни аспекти на гинекологията, отразени в Corpus Hippocraticum. Катедра по Класическа филология. Дисертация д-р: Тамара Петринска, 2013
4 Превод на думи със значение „съдба, участ“ в трагедиите на Софокъл. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Светлана Вълкова, 2010
5 Щастието и политическата система при Аристотел в „Никомахова етика“. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Вероника Келбечева, 2009
6 Евангелието от Иоан. Методология на превода. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Венцислав Стойков, 2008
7 Истинска история. Лукиан като критик и художник. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Христо Христов, 2008
8 Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно-авантюрния роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римската комедиография. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Гергана Петкова, 2006
9 Законите в „Закони“ на Платон. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Георги Гочев, 2006
10 Наблюдения върху присъствието на морето в Омировия епос. Специалност Класическа филология. Дипломна работа: Невена Панова, 1999
11 Превод и коментар на „Мисли върху умопостижимото“ на Порфирий. НГДЕК. Дипломна работа: Владимир Маринов, 1999

Преводи на книги

1 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография. КМНЦ в БАН, 2018
2 Аристотел. Метафизика. Книга Първа-Трета и Десета-Четиринадесета. Второ издание с авторедакция на превода и разширен индекс. „Дива 2007″, 2017
3 Софокъл. Антигона. Двуезично издание: старогръцки текст и и превод. Предговор от Н. Гочев. „Проектория“, 2014
4 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография, „Проектория“, 2012
5 Аристотел. Метафизика. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов. Академично издание с встъпителни студии от Димка Гочева и Иван Христов, индекси, коментари и библиография. „Сонм“, 2000
6 Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985. „Сфумато“, 1999

Статия в научно списание

1 The European Constitution and Greek Political Thought: (with some remarks on Plato). Sofia Philosophical Review. Rights and Values in Expanding Europe, 2011.
2 Херодот и частите на света. Част І. Царуването на Дарий. Orientalia бр.1, 2005. стр.49-62
3 Херодот и частите на света. Част ІІ. Египет. Orientalia, бр. 2, 2005. стр.62-72
4. Античният културен модел според марксистката философия на историята. Алексей Лосев, „Югозападни листи. Списание за хуманитаристика“, бр. 1/2003. стр.19-31
5 Изследвания за херметизма. ГСУ, ФКНФ. т. 90, 2003. стр.55-91
6 Александър Ничев за литературната теория на Аристотел. „Критика и хуманизъм“, бр. 1/2002. стр.35-50.
7 Николай Гочев, Димка Гочева, Емил Григоров, Богдан Богданов, Анастас Герджиков, Стилиян Йотов, Лидия Денкова, Цвете Лазова, Иван Кръстев, Димитър Вацов, Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи, „Критика и хуманизъм“, кн. 13, брой 1/2002, 2002, стр.155-182. 2002
8 Глобализация и метафизика, „Критика и хуманизъм“, бр.1/2000. стр.167-178
9 За оригиналите и трудния достъп до тях. „Прометей“, бр. 1/1999. стр.19-25
10 Тялото на книгата. Литературно списание Страница. бр. 3-4, 1998. стр.50-57.

Статия в поредица

1 Диодор Сицилийски. Историческа библиотека. „Литературен вестник“, бр. 14, 2018
2 Пароска хроника 1-30. „Литературен вестник“, бр. 14, 2018
3 Отворено писмо до Вселенския патриарх от Митрополита на Калаврита и Егиалия Амвросий. Превод и бележки Н. Гочев. Официален сайт на Ловчанска епархия, 2017
4 Относно превода на термина καθολική в Символа на вярата. Официален сайт на Ловчанска епархия. Юни, 2017.
5 Теокрит. Идилия XV. Сиракузанки, или две приятелки на празника на Адонис. „Литературен вестник“, бр. 15, 2010
6 Модерни и съвременни опити за античността. Рецензия за „Ялдаваот. История и учение на гностическата религия“ от архимандрит Павел Стефанов. „Култура“, бр. 39, 2008. Фондация „Пространство Култура“
7 Шарл дьо Монтескьо като историк на Римската държава. „Литературен вестник“, бр. 28, 2007. Фондация „Литературен вестник“
8 За отговорността. Отговор на Огнян Радев. „Литературен вестник“, 31 май-6 юни 2006
9 За предстоящия юбилей на Класическата гимназия. „Литературен вестник“, бр. 15, 2006
10 „Платоновият диалог“ от Невена Панова. Рецензия., „Литературен вестник“, брой:22-28 юни 2005, издателство:Фондация „Литературен вестник“, 2005, стр.4-5 2005
11 Атина и единството на гръцката общност в края на класическата епоха. „Литературен вестник“, 22-28 юни 2005.
12 Николай Гочев, Димка Гочева, Емил Григоров, Богдан Богданов, Анастас Герджиков, Стилиян Йотов, Лидия Денкова, Цвете Лазова, Иван Кръстев, Димитър Вацов, Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи. „Култура“, бр. 28, 2002. Редактор Димитър Вацов.
13 За Порфирий и „Пещерата на нимфите“. Отзив за изданието Порфирий. Пещерата на нимфите. „Литературен вестник“, бр. 10, 2001. Редактор Невена Панова
14 Един разказ за Роман Томов. „Литературен форум“, бр. 16, 2000
15 Цивилизация и варварство в атическата трагедия. Бележки към „Перси“ на Есхил, „Литературен форум“. бр. 6, 2000. Редактор Пламен Антов.

Статии в сборник (на конференция и др.)

1 Аристотел за комедията и смешното. Предизвикателството Аристотел, редактори:Димка Гичева-Гочева, Иван Колев и Хараламби Паницидис. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 Аристотел за комедията и смешното. „ЛВ“, 2017/ бр. 3. Фондация „Литературен вестник“
3 Превод и коментар на: Официално становище на Светогорския Кинотис за събора в Крит. Официален сайт на БПЦ, 2017
4 Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova. A Biography with a Commentary. редактори:G. Karsai et alii, издателство: Ljubljana University Press, 2013. стр.349-365
5 Athens and the Unity of the Greek Community at the End of the Classical Epoch. Класическото образование в контекст. Редактори Виолета Герджикова и Елия Маринова. УИ „Св. Климент Охридски“, 2012. стр.67-74
6 Jewish Wars, Ancient and Modern Paganism, and the future of the EU. Sofia Philosophical Review. Редактори Al. Gungov and Karim Mamdani, 2011
7 Предговор към „Клавдий Елиан. Всякакви истории“. Превод Райка Николова. „Кибеа“, 2011. стр.8-9
8 Историята на Рим, видяна с помощта на Полибий и Амиан Марцелин. Политическата мисъл на европейското „минало“. Редактори Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Иглика Милушева. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. стр.155-170
9 Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство. Класически и модерни измерения на религиозното откровение. Редактори Николай Гочев, Петър Рогалски и Чавдар Хаджиев. „АРУКО“, 2009. стр.38-47
10 Замъкът на Родоските рицари. Medievalia christiana, 1/2005. Редактори Георги Казаков и Цветелин Степанов. „Изток-Запад“, 2006. стр.162-181
11 Монологични размишления за преподаването. Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. Редактори Виолета Герджикова и Елия Маринова. „Изток-Запад“, 2004. стр.106-134

участие в редколегия

1 Съставител и редактор на сб. „Класически и модерни измерения на религиозното откровение“. Съвместно с д-р Петър Рогалски и д-р Чавдар Хаджиев., участие в редколегия 2008
2 „Икономика. Старогръцки трактати за управление на семейството и стопанството“. Превод и съставителство Г. Гочев. „Сонм“, 2006
3 Платон. „Закони“ ІІ,V,VІІІ-ХІІ. Редакция на книгите преведени от Г. Гочев. „Сонм“, 2006
4 Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. Превод Г. Гочев. „Сонм“, 2004
5 Порфирий. Пещерата на нимфите. „Библиотека 48″, 2000
6 Библиотека ДЕЛОС, издателство СОНМ, участие в редколегия

*

„Авторите“ на СУ

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=4f3498a4-4040-41ed-8681-d56ebfaff622

Национален център за информация и документация
Регистър за академични длъжности и дисертации:

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/15168

***

Цитирания:

„Античният херметизъм“

1. Античният херметизъм
Цитирана в:
Dimka Gitcheva. Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy. In: Studies in East European Thought, vol. 53. June 2001, p. 99, 109. https://philpapers.org/rec/GITBIO

„Херметическият корпус“

2. Херметически корпус. „Проектория“, 2012
Цитирана в:
Зорница Радева. Нарцис и липсващото огледало. В: „Литературен вестник“, 3-9 март 2010. Цитира превода на Гочев, който е ползвала като непубликуван ръкопис.

„Антигона“ и трагедията

3. Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985, Teubner. В: сп. „Сфумато“, бр. 1
Цитирана в:
Доротея Табакова.Софокъл. В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3. Класическа литература. Съст. Анна Николова. Академично изд. „Марин Дринов, 2002. На с. 116-118 се представят най-новите преводи на „Антигона“: на Владимир Левчев, на Николай Гочев и Гочев/Мерджански.
4. Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985. В: сп. „Сфумато“, бр. 1
Цитирана в:
Клео Протохристова.The Attic Tragedy and the Bulgarian Modernist Project. Études balkaniques, 2006, issue 3-4, 294-301. … Bulgarian Oedipus, a series of original dramatic interpretations – Tirezii the Blind by Georgi Tenev, Oedipus, the Happy one by Kiril Merdzhansky, Me, Ismena by Anna Topaldzhikova, Antigone, the Mortal by Margarita Mladenova (a new translation by Nikolai Gochev and Kiril…
5. Образцовата трагедия, сп. „Сфумато“, година I, брой 1, редактори:Маргарита Младенова, Иван Добчев. издателство:Рекламно-издателски кабинет „Пони“, 1998. стр.40-42
Цитирана в:
Камелия Спасова в „Събитие и пример у Платон и Аристотел“. Фондация „ЛВ“, 2012. на с. 246 и 247 сравнява тезите на Гочев от „Образцовата трагедия“ със схващанията на Александър Ничев.
6. Образцовата трагедия, сп. „Сфумато“
Цитирана в:
Явор Гърдев в дискусия с Боян Манчев „Театърът е политическо изкуство“, включена в „Логика на политическото“, ФХСИ, 2012. Обсъжда тезите на Гочев в „Образцовата трагедия“, с. 148 и сл.
7. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел. „Критика и хуманизъм“, брой:1/2002. стр.35-50
Цитирана в:
Камелия Спасова. Двойният мимесис: примери и парадигми в „Софистът“ на Платон. В: „Литературен вестник“, 23-29 март 2016. … за катартичния ефект на Платоновите диалози вж. Н. Гочев…
8. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел.
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, бележки и библиография към псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 159.

„Метафизика“

9. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Александър Андонов. Философията на Аристотел и онтологията на времевеенето. В: Предизвикателството Аристотел. УИ „Св. Климент Охридски“. Цитирани са няколко места от кн. Алфа (пр. Гочев) и кн. Тета (пр. Христов) на с. 38-
10. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Богдан Богданов. Аристотеловата „Метафизика“ на български, отзив. В: „Култура“, 17 ноември 2000. http://www.kultura.bg/media/my_html/2156/c-aristotel.htm
11. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Нонка Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел. В: сб. Предизвикателството Аристотел, С., 2018, УИ „Св. Климент Охридски“. с. 423: цитира кн. Капа; с. 431: цитира кн. Алфа
12. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Димитър Вацов. Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. „Изток-Запад“, 2003. с. 331.
13. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Анастас Герджиков. „За какво ни е Метафизика.“ сп. Критика и хуманизъм 10 (2001): 174-177. За какво ни е Метафизика – ceeol.com … идеите на тази книга. В настоящото издание книги І- ІІІ и Х-ХІ. са преведени от Николай Гочев и редактирани от Димка Гичева-Гочева, а книги І.-ІХ са в превод на Иван Христов. Така преводът обединява търсенията … рецензия за изданието.
14. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, библиография и коментар на псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 154.
15. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Владимир Градев. Между абсолютното тайнство и нищото. УБ № 466. УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 216
16. Аристотел. Метафизика. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов.
Цитирана в:
Веселин Дафов. Моменти онтология. „Проектория“, 2014. Четири цитата от кн. Алфа на с. 2 и 3.
17. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Димитър Денков. Правата на преводачите. В: Литературен форум. Бр. 8 (449), 27.02. – 5.03.2001 г. https://www.slovo.bg/old/litforum/108/ddenkov.htm
18. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мирела Иванова. Философската библия. Отзив за изданието в „Капител“, приложение за култура на „Капитал“, 21-27 октомври 2000, с. XIII.
19. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Боян Манчев. Логика на политическото. С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, „Изток-Запад“, 2012. с. 237 и 295.
20. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Георги Петков. От диалектика към реторика.Цицерон в перспективата на средновековните трансформации на реториката. В: Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, том 1. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. с. 87 и 88.
21. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. С., Фондация „Литературен вестник“, 2012. с. 30
22. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Добрин Тодоров. Философската книжнина на български език, издадена в България през „дългия ХХ век“. Институт за българска философска култура. Серия „Изследвания“, ИК „Св. Иван Рилски“, 2014. с. 249.
23. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Иван Христов. За „Метафизика“ без идеологизиране. В: сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 10, бр. 1/2001, тематичен брой „Философските средновековия“, с. 178.
24. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Искра Христова-Шомова. Бог бе Слово. Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, на с. 93 и 318 са цитирани встъпителната ми студия към първия български превод на „Метафизика“, 2000 г.
25. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Калин Янакиев. Отново за „Метафизика“. Разговор с Невена Панова – водеща на тематичен брой Antiquitas moderna на „Литературен вестник“. Бр. 10, 14-20 март 2001, с. 5.
26. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мария Ванева. Латинските съответствия на Аристотеловите термини εἶδος, μορφή и σχῆμα в средновековните преводи на Категории, Топика, Физика и Метафизика. В: Архив за средновековна философия и култура. 2013, Issue 19, с. 33-45.
27. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мартин Осиковски. Извори на журналистическата теория. Милтъновата „Ареопагитика“ в България. В: Медиите между мисията и бизнеса. 2 Аристотел. Метафизика. Прев. Николай Гочев, Иван Христов. СОНМ, 2000, с. 5.
28. Аристотел. Метафизика. Книга Първа-Трета и Десета-Четиринадесета. Второ издание с авторедакция на превода и разширен индекс., „Дива 2007″, София
Цитирана в:
Драгомира Вълчева. Аристотел и българското просветно движение през втората четвърт на ХIХ век. В: сб. Предизвикателството Аристотел, С., 2018, УИ „Св. Климент Охридски“. На с. 520 и 536 цитира кн. Алфа.
29. Аристотел. Метафизика. Второ издание.
Цитирана в:
Невена Панова. Нова книга Алфа (и не само) в българската рецепция на античната философия. В:“Литературен вестник“, 12-18 юли 2017.
30. Аристотел. Метафизика. Второ издание.
Боян Манчев. Послеслов: Езикова потенция, философско действие. Гюстав Гийом, Красимир Манчев и бъдещето на философията на езика. В: Красимир Манчев. Принципи на оперативното езикознание. „Metheor“, 2018. с. 141: цитиран е преводът в изданието от 2017.

„Symposion“

31. Symposion, или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Б. Богданов. „Сонм“, 2001
Цитирана в:
Николай Аретов. Диалог на идеи. Рецензия за сборника. В: „Литературен форум“, бр. 8, 2001

„Александрия“

32. Александрия. Разкази за книги, хора и градове. „Сонм“, 2002
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. Фондация „Литературен вестник“, 2012. Цитира се и се обсъжда подробно (на с. 246 и 247) буквалистичният превод на „Антигона“ и текстът за образцовата трагедия, публикувани първоначално в сп. Сфумато
33. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Милена Кирова. Разхождащият се интелектуалец. Рецензия в „Култура“, бр. 17/18, 2003
34. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, бележки и библиография към псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 159.
35. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Румелина Василева. Преводимост на българската култура. Книгопис. В: Литературата, 2009/5 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=239431 … Леонид Дуков. // Балканистика. Ред. Магдалена Костова-Панайотова: Статии, студии, книги http://liternet.bg/publish/katalog/rubriki/sredotochia.htm Гочев, Николай. The Written Word, the Word Culture and the Erudition in the XXi Century …

„Реторика към Александър“

36. Реторика към Александър
Цитирана в:
New Books on Ancient Philosophy and Science from the Region of Southeast Europe (2002–2004). In: RHIZAI, 2004/1, p. 149: Gochev, Nikolai, Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър, [Pseudo-Aristotle, Rhetoric to Alexander], translation Georgi Gochev, edition Nikolai Gochev. SONM, 2004.

„Писма до Егина“

37. Писма до Егина. (Философско-епистоларен роман за живота и философията на Платон), „Сонм“, София
Цитирана в:
Марин Бодаков. По Платон. Отзив в „Култура“, бр. 29, 2006.
38. Писма до Егина.
Цитирана в:
Милена Кирова. Древността – знание или интрига? Рецензия за епистоларния философски роман в „Култура“, бр. 10, 2007
39. Писма до Егина.
Цитирана в:
Георги Тенев. В рубрика „Лица“ на „Капитал Light“, бр. 33, 19-25 август 2006: Обърнете внимание на това заглавие, щом твърдите, че сте интелигентни читатели…“Писма до Егина“, от Николай Гочев.

„Пойесис“

40. POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. „Сонм“, 2004
Цитирана в:
Нонка Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел. В: сб. Предизвикателството Аристотел. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018. с. 420: В пространното си изследване по тези въпроси в POIHSIS Николай Гочев резюмира…
41. POIESIS.
Цитирана в:
Ad guctum exigitur? Рецензия за книгата POIHSIS. В: Георги Гочев. Венера в Пафос. Ескиз за филологията. „Сонм“, 2005, с. 222-225. Публикувана и в елeктронното издание grosnipelikani.com.2005
42. POIESIS.
Цитирана в:
Боян Манчев. Логика на политическото. Фондация за хуманитарни и социални изследвания, „Изток-Запад“, 2012. с. 108 и 296.
43. POIESIS.
Цитирана в:
Невена Панова. МИМЕОПОЛИС. Върху Платоновата политическа и литературна теория на подражанието.“Сонм“, 2012. с. 27, 123 и 200.
40. POIESIS.
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. С., Фондация „Литературен вестник“, 2012. Книгата POIESIS e цитирана 7 пъти и подробно обсъдена на с. 9, 38, 240, 241, 246, 247, 308.
44. POIESIS
Цитирана в:
Клео Протохристова. Българската Медея. В: Литературна мисъл, 2006= бр. 2, с. 130-146.
45.POIESIS
Цитирана в:
New Books on Ancient Philosophy and Science from the Region of Southeast Europe (2002–2004). In: RHIZAI,2004/1, p. 149: Gochev, Nikolay, POIESIS. Класически и…

За НГДЕК

46. За предстоящия юбилей на Класическата гимназия. „Литературен вестник“, бр. 15, 2006
Цитирана в:
Огнян Радев. Cui prodest. Отговор на мнението на Николай Гочев от брой 15 на ЛВ, 2006 г. В: „Литературен вестник“, бр. 21, 2006
47. За отговорността. Отговор на позицията на Огнян Радев. „Литературен вестник“, 31 май-6 юни 2006.
Цитирана в:
Невена Панова. (Не)класическа етика на диалога. „Литературен вестник“, бр. 22, 2006,
48. Рецензия за „Ялдаваот. История и учение на гностическата религия“ от архимандрит Павел Стефанов., „Култура“, бр. 39, 2008.
Цитирана в:
Не беше случайно, че Николай Гочев беше поканен на премиерата на книгата на колегата от Шуменския университет в Столична библиотека на 29 октомври 2008 г., за да я представи, а рецензията му за нея беше публикувана във вестник „Култура”, бр. 39 от 14 ноември, 2008 г.: https://aaduce.wordpress.com/ 2014

„Василка Тъпкова-Заимова“. Биография

49. Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova. A Biography with a Commentary. редактори:G. Karsai et alii, издателство: Ljubljana University Press, 2013. стр. 349-365
Цитирана в:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133974/1_GraecoLatinaBrunensia_20-2015-1_14.pdf … However, Nikolai Gochev’s Bulgarian article, entitled “Living with the Ancients”, is unfortunately limited to a single personage, albeit one who was significant and representative: Vasilka Tapkova-Zaimova (*1924), a graduate of classical philology in Sophia who devoted … 2014

„Фантастичното през античността“

50. Фантастичното през античността
Цитирана в:
Татяна Батулева. Фантастичната вселена на Шарл Нодие. В: Философски алтернативи XXVI/2017, No: 6, с. 87-102. …Николай Гочев прави съдържателна типология на различните лица на фантастичното…

„Александрия II“

51. Александрия ІІ, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017
Цитирана в:
Огнян Касабов. „Александрия II“: Книга разговор върху хуманитарното знание. Рецензия. В: „Литературен вестник“, бр. 2, 2018.
52. Александрия ІІ
Цитирана в:
Редакционно представяне на книгата със снимка на корицата в рубрика „Витрина“ на „ЛВ“, бр. 37, 2017.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Сайтът съдържа сведения за професионалните и обществените ми занимания