Библиография

Дисертация

Античният херметизъм – извори, доктрина, изследвания и структура на централния мит. СНС по литературознание, 1999

Доклади на конференции

1 Египет – начало на историята. Мислене и действане: всичко е станало така, както би трябвало да стане (Платон, „Критон“, 44c). СУ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 За Одисей и „Одисея“. Митът за „Одисей“ в проекта „Пътуващият човек“. Пловдив/Драматичен театър, 2018
3 От миналото към бъдещето на Европа. Програма Христо Ботев/БНР, 2018
4 За Калигула. Лекция пред постановъчния състав на пиесата „Калигула“ от Албер Камю – актьори, режисьори, сценографи и пр. Народен театър „Иван Вазов“, 2017
5 „Държавата“ на Платон и „Утопия“ на Мор: основата и образът на справедливото общество. Политическото философстване и фантазиране от Античността до Новото време, 2017
6 Погребение и трагедия. Надмощие и приспособяване. Международна научна конференция на ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017
7 „Едип цар“ от Софокъл: неизбежно ли е злото? Литература и психоанализа: Едип. СУ „Св. Климент Охридски“, 2017
8 Aристотел за смешното и комедията. Предизвикателството Аристотел. СУ „Св. Климент Охридски“, 2016
9 Идеология и съществуване. Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2015
10 Класическото образование – за какво служи? Университетът и класическото образование. 10 години от създаването на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. СУ, 2015
11 „Книги за българския народ 1897-1991″. Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. СУ, 2012
12 Историите на старогръцката литература в България. 90 години специалност Класическа филология. СУ, 2011
13 Classical education and classical studies in Bulgaria in the period 1959-1979. Унгария/Collegium Budapest, 2010
14 Classical Studies in Bulgaria 1945-1995: Methodological Questions. Gnothi seauton final seminar. Унгария/Collegium Budapest, 2010
15 Classical Heritage and Classical Education in Bulgaria. Reasons for the Development of the Classical Researches/Studies in the past 150 years. Gnothi seauton preliminary sessions. Полша/Uniwersytet Warszawski Widzial Artes Liberales, 2009
16 Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство. Религия и контекст. СУ „Св. Климент Охридски“, 2009
17 Християнската държава. Коментар към „Левиатан“ на Томас Хобс. Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят. СУ, 2008
18 Apollonius Rhodius in the Modern Literature: the Interpretation of Robert Graves. The Argonautica and World Culture organized by the Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Грузия/Tбилиски държавен университет, 2007
19 Gustave Flaubert. „The Temptation of Saint Anthony“. Contextualizing Classics Project, third session. София, 2007
20 The historical novel. Feuchtwanger, Josephus Flavius and „The Jewish War“. Third Contact Session of the Contextualizing Classics Project. Велико Търново, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 2007
21 Political Instability, Law and Aristocracy. Comments on Some Excerpts from Plato, Tocqueville and Orwell. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching. София, 2006
22 The EU Constitution and the Greek political thought. Symposium „Rights and Values in Expanding Europe: A Mutual Enrichment through Different Traditions“. June 3-4, 2006. Organized by the Italian Cultural Institute in Sofia, Goethe Institute, Institute for Axiological Research – Vienna, Sofia Universit. СУ, 2006
23 Building a Masters Programme: difficulties and challenges. First contact session of the Contextualizing Classics Project. СУ, 2005
24 Demosthenes and the unity of the Greeks. Symposium “European Integration in Philosophical Perspective”. 10-11 June, 2005. Organized by the Italian Cultural Institute in Sofia and the Philosophical Faculty at the Sofia University. СУ, 2005

Книги

1 Фантастичното през античността. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 Александрия ІІ. УИ „Св. Климент Охридски“, 2017
3 Фантастичното през античността. „Проектория“, 2012
4 Писма до Егина (Философско-епистоларен роман за живота и философията на Платон). „Сонм“, 2006
5 POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. „Сонм“, 2004
6 Александрия. Разкази за книги, хора и градове. „Сонм“, 2002
7 Античният херметизъм. УИ „Св. Климент Охридски“ и „Сонм“, 1999

Научни проекти

1 „Дигитализация и актуализация на съдържанието на Старогръцко-български речник–ІІI“. Ръководител, 2018
2 „Дигитализация и актуализация на съдържанието на Старогръцко-български речник–ІІ“. Ръководител, 2016
3 Classics and communism. The History of the Studies on Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition. Socialist countries 1944/45-1989/90. Collegium Budapest financed by Fritz Thyssen Stiftung. Член, 2009
4 Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts: 2005-2007. CEU Budapest Open Society Institute Higher Education Support Program. Член, 2005
5 Учредител и пръв председател на УС на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/АРУКО. Ръководител, 2005
6 Развитие и усъвършенстване на Магистърската програма по антична култура и литература. Фондация „Отворено общество“. Ръководител, 2004
7 Учредител на South East European Association for Ancient Philosophy и участник в семинарите в Делфи, 2002; в Пилишчаба, Унгария, 2006 и в СУ, юни, 2011. Член, 2002
8 Международна лятна школа по теория на хуманитарните науки. Авиньон, Франция. 3-25 юли 2000 г. Фондация „Отворено общество“. Член, 2000

Научно ръководство

1. Афтоний в дигиталната ера. СУ „Св. Климент Охридски“, МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Полина Йорданова, 2018
2 Йосиф Флавий. Автобиография. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Димитър Мирчев, 2014
3 Нравствени и религиозни аспекти на гинекологията, отразени в Corpus Hippocraticum. Катедра по Класическа филология. Дисертация д-р: Тамара Петринска, 2013
4 Превод на думи със значение „съдба, участ“ в трагедиите на Софокъл. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Светлана Вълкова, 2010
5 Щастието и политическата система при Аристотел в „Никомахова етика“. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Вероника Келбечева, 2009
6 Евангелието от Иоан. Методология на превода. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Венцислав Стойков, 2008
7 Истинска история. Лукиан като критик и художник. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Христо Христов, 2008
8 Елементи на повествованието в античния роман. Наблюдения върху тяхната употреба в любовно-авантюрния роман и в някои произведения на Еврипид, Менандър и римската комедиография. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Гергана Петкова, 2006
9 Законите в „Закони“ на Платон. МП Антична култура и литература. Дипломна работа: Георги Гочев, 2006
10 Наблюдения върху присъствието на морето в Омировия епос. Специалност Класическа филология. Дипломна работа: Невена Панова, 1999
11 Превод и коментар на „Мисли върху умопостижимото“ на Порфирий. НГДЕК. Дипломна работа: Владимир Маринов, 1999

Преводи на книги

1 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография. КМНЦ в БАН, 2018
2 Аристотел. Метафизика. Книга Първа-Трета и Десета-Четиринадесета. Второ издание с авторедакция на превода и разширен индекс. „Дива 2007″, 2017
3 Софокъл. Антигона. Двуезично издание: старогръцки текст и и превод. Предговор от Н. Гочев. „Проектория“, 2014
4 Херметически корпус. Превод, предговор и библиография, „Проектория“, 2012
5 Аристотел. Метафизика. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов. Академично издание с встъпителни студии от Димка Гочева и Иван Христов, индекси, коментари и библиография. „Сонм“, 2000
6 Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985. „Сфумато“, 1999

Статия в научно списание

1 The European Constitution and Greek Political Thought: (with some remarks on Plato). Sofia Philosophical Review. Rights and Values in Expanding Europe, 2011.
2 Херодот и частите на света. Част І. Царуването на Дарий. Orientalia бр.1, 2005. стр.49-62
3 Херодот и частите на света. Част ІІ. Египет. Orientalia, бр. 2, 2005. стр.62-72
4. Античният културен модел според марксистката философия на историята. Алексей Лосев, „Югозападни листи. Списание за хуманитаристика“, бр. 1/2003. стр.19-31
5 Изследвания за херметизма. ГСУ, ФКНФ. т. 90, 2003. стр.55-91
6 Александър Ничев за литературната теория на Аристотел. „Критика и хуманизъм“, бр. 1/2002. стр.35-50.
7 Николай Гочев, Димка Гочева, Емил Григоров, Богдан Богданов, Анастас Герджиков, Стилиян Йотов, Лидия Денкова, Цвете Лазова, Иван Кръстев, Димитър Вацов, Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи, „Критика и хуманизъм“, кн. 13, брой 1/2002, 2002, стр.155-182. 2002
8 Глобализация и метафизика, „Критика и хуманизъм“, бр.1/2000. стр.167-178
9 За оригиналите и трудния достъп до тях. „Прометей“, бр. 1/1999. стр.19-25
10 Тялото на книгата. Литературно списание Страница. бр. 3-4, 1998. стр.50-57.

Статия в поредица

1 Диодор Сицилийски. Историческа библиотека. „Литературен вестник“, бр. 14, 2018
2 Пароска хроника 1-30. „Литературен вестник“, бр. 14, 2018
3 Отворено писмо до Вселенския патриарх от Митрополита на Калаврита и Егиалия Амвросий. Превод и бележки Н. Гочев. Официален сайт на Ловчанска епархия, 2017
4 Относно превода на термина καθολική в Символа на вярата. Официален сайт на Ловчанска епархия. Юни, 2017.
5 Теокрит. Идилия XV. Сиракузанки, или две приятелки на празника на Адонис. „Литературен вестник“, бр. 15, 2010
6 Модерни и съвременни опити за античността. Рецензия за „Ялдаваот. История и учение на гностическата религия“ от архимандрит Павел Стефанов. „Култура“, бр. 39, 2008. Фондация „Пространство Култура“
7 Шарл дьо Монтескьо като историк на Римската държава. „Литературен вестник“, бр. 28, 2007. Фондация „Литературен вестник“
8 За отговорността. Отговор на Огнян Радев. „Литературен вестник“, 31 май-6 юни 2006
9 За предстоящия юбилей на Класическата гимназия. „Литературен вестник“, бр. 15, 2006
10 „Платоновият диалог“ от Невена Панова. Рецензия., „Литературен вестник“, брой:22-28 юни 2005, издателство:Фондация „Литературен вестник“, 2005, стр.4-5 2005
11 Атина и единството на гръцката общност в края на класическата епоха. „Литературен вестник“, 22-28 юни 2005.
12 Николай Гочев, Димка Гочева, Емил Григоров, Богдан Богданов, Анастас Герджиков, Стилиян Йотов, Лидия Денкова, Цвете Лазова, Иван Кръстев, Димитър Вацов, Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи. „Култура“, бр. 28, 2002. Редактор Димитър Вацов.
13 За Порфирий и „Пещерата на нимфите“. Отзив за изданието Порфирий. Пещерата на нимфите. „Литературен вестник“, бр. 10, 2001. Редактор Невена Панова
14 Един разказ за Роман Томов. „Литературен форум“, бр. 16, 2000
15 Цивилизация и варварство в атическата трагедия. Бележки към „Перси“ на Есхил, „Литературен форум“. бр. 6, 2000. Редактор Пламен Антов.

Статии в сборник (на конференция и др.)

1 Аристотел за комедията и смешното. Предизвикателството Аристотел, редактори:Димка Гичева-Гочева, Иван Колев и Хараламби Паницидис. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018
2 Аристотел за комедията и смешното. „ЛВ“, 2017/ бр. 3. Фондация „Литературен вестник“
3 Превод и коментар на: Официално становище на Светогорския Кинотис за събора в Крит. Официален сайт на БПЦ, 2017
4 Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova. A Biography with a Commentary. редактори:G. Karsai et alii, издателство: Ljubljana University Press, 2013. стр.349-365
5 Athens and the Unity of the Greek Community at the End of the Classical Epoch. Класическото образование в контекст. Редактори Виолета Герджикова и Елия Маринова. УИ „Св. Климент Охридски“, 2012. стр.67-74
6 Jewish Wars, Ancient and Modern Paganism, and the future of the EU. Sofia Philosophical Review. Редактори Al. Gungov and Karim Mamdani, 2011
7 Предговор към „Клавдий Елиан. Всякакви истории“. Превод Райка Николова. „Кибеа“, 2011. стр.8-9
8 Историята на Рим, видяна с помощта на Полибий и Амиан Марцелин. Политическата мисъл на европейското „минало“. Редактори Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Иглика Милушева. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. стр.155-170
9 Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство. Класически и модерни измерения на религиозното откровение. Редактори Николай Гочев, Петър Рогалски и Чавдар Хаджиев. „АРУКО“, 2009. стр.38-47
10 Замъкът на Родоските рицари. Medievalia christiana, 1/2005. Редактори Георги Казаков и Цветелин Степанов. „Изток-Запад“, 2006. стр.162-181
11 Монологични размишления за преподаването. Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. Редактори Виолета Герджикова и Елия Маринова. „Изток-Запад“, 2004. стр.106-134

участие в редколегия

1 Съставител и редактор на сб. „Класически и модерни измерения на религиозното откровение“. Съвместно с д-р Петър Рогалски и д-р Чавдар Хаджиев., участие в редколегия 2008
2 „Икономика. Старогръцки трактати за управление на семейството и стопанството“. Превод и съставителство Г. Гочев. „Сонм“, 2006
3 Платон. „Закони“ ІІ,V,VІІІ-ХІІ. Редакция на книгите преведени от Г. Гочев. „Сонм“, 2006
4 Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. Превод Г. Гочев. „Сонм“, 2004
5 Порфирий. Пещерата на нимфите. „Библиотека 48″, 2000
6 Библиотека ДЕЛОС, издателство СОНМ, участие в редколегия

*

„Авторите“ на СУ

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=4f3498a4-4040-41ed-8681-d56ebfaff622

Национален център за информация и документация
Регистър за академични длъжности и дисертации:

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/15168

***

Цитирания:

„Античният херметизъм“

1. Античният херметизъм
Цитирана в:
Dimka Gitcheva. Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy. In: Studies in East European Thought, vol. 53. June 2001, p. 99, 109. https://philpapers.org/rec/GITBIO

„Херметическият корпус“

2. Херметически корпус. „Проектория“, 2012
Цитирана в:
Зорница Радева. Нарцис и липсващото огледало. В: „Литературен вестник“, 3-9 март 2010. Цитира превода на Гочев, който е ползвала като непубликуван ръкопис.

„Антигона“ и трагедията

3. Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985, Teubner. В: сп. „Сфумато“, бр. 1
Цитирана в:
Доротея Табакова.Софокъл. В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3. Класическа литература. Съст. Анна Николова. Академично изд. „Марин Дринов, 2002. На с. 116-118 се представят най-новите преводи на „Антигона“: на Владимир Левчев, на Николай Гочев и Гочев/Мерджански.
4. Софокъл. Антигона. Буквалистичен превод на трагедията по изданието на R. D. Dawe, 1985. В: сп. „Сфумато“, бр. 1
Цитирана в:
Клео Протохристова.The Attic Tragedy and the Bulgarian Modernist Project. Études balkaniques, 2006, issue 3-4, 294-301. … Bulgarian Oedipus, a series of original dramatic interpretations – Tirezii the Blind by Georgi Tenev, Oedipus, the Happy one by Kiril Merdzhansky, Me, Ismena by Anna Topaldzhikova, Antigone, the Mortal by Margarita Mladenova (a new translation by Nikolai Gochev and Kiril…
5. Образцовата трагедия, сп. „Сфумато“, година I, брой 1, редактори:Маргарита Младенова, Иван Добчев. издателство:Рекламно-издателски кабинет „Пони“, 1998. стр.40-42
Цитирана в:
Камелия Спасова в „Събитие и пример у Платон и Аристотел“. Фондация „ЛВ“, 2012. на с. 246 и 247 сравнява тезите на Гочев от „Образцовата трагедия“ със схващанията на Александър Ничев.
6. Образцовата трагедия, сп. „Сфумато“
Цитирана в:
Явор Гърдев в дискусия с Боян Манчев „Театърът е политическо изкуство“, включена в „Логика на политическото“, ФХСИ, 2012. Обсъжда тезите на Гочев в „Образцовата трагедия“, с. 148 и сл.
7. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел. „Критика и хуманизъм“, брой:1/2002. стр.35-50
Цитирана в:
Камелия Спасова. Двойният мимесис: примери и парадигми в „Софистът“ на Платон. В: „Литературен вестник“, 23-29 март 2016. … за катартичния ефект на Платоновите диалози вж. Н. Гочев…
8. Александър Ничев за литературната теория на Аристотел.
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, бележки и библиография към псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 159.

„Метафизика“

9. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Александър Андонов. Философията на Аристотел и онтологията на времевеенето. В: Предизвикателството Аристотел. УИ „Св. Климент Охридски“. Цитирани са няколко места от кн. Алфа (пр. Гочев) и кн. Тета (пр. Христов) на с. 38-
10. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Богдан Богданов. Аристотеловата „Метафизика“ на български, отзив. В: „Култура“, 17 ноември 2000. http://www.kultura.bg/media/my_html/2156/c-aristotel.htm
11. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Нонка Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел. В: сб. Предизвикателството Аристотел, С., 2018, УИ „Св. Климент Охридски“. с. 423: цитира кн. Капа; с. 431: цитира кн. Алфа
12. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Димитър Вацов. Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. „Изток-Запад“, 2003. с. 331.
13. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Анастас Герджиков. „За какво ни е Метафизика.“ сп. Критика и хуманизъм 10 (2001): 174-177. За какво ни е Метафизика – ceeol.com … идеите на тази книга. В настоящото издание книги І- ІІІ и Х-ХІ. са преведени от Николай Гочев и редактирани от Димка Гичева-Гочева, а книги І.-ІХ са в превод на Иван Христов. Така преводът обединява търсенията … рецензия за изданието.
14. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, библиография и коментар на псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 154.
15. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Владимир Градев. Между абсолютното тайнство и нищото. УБ № 466. УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 216
16. Аристотел. Метафизика. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов.
Цитирана в:
Веселин Дафов. Моменти онтология. „Проектория“, 2014. Четири цитата от кн. Алфа на с. 2 и 3.
17. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Димитър Денков. Правата на преводачите. В: Литературен форум. Бр. 8 (449), 27.02. – 5.03.2001 г. https://www.slovo.bg/old/litforum/108/ddenkov.htm
18. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мирела Иванова. Философската библия. Отзив за изданието в „Капител“, приложение за култура на „Капитал“, 21-27 октомври 2000, с. XIII.
19. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Боян Манчев. Логика на политическото. С., Фондация за хуманитарни и социални изследвания, „Изток-Запад“, 2012. с. 237 и 295.
20. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Георги Петков. От диалектика към реторика.Цицерон в перспективата на средновековните трансформации на реториката. В: Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, том 1. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. с. 87 и 88.
21. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. С., Фондация „Литературен вестник“, 2012. с. 30
22. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Добрин Тодоров. Философската книжнина на български език, издадена в България през „дългия ХХ век“. Институт за българска философска култура. Серия „Изследвания“, ИК „Св. Иван Рилски“, 2014. с. 249.
23. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Иван Христов. За „Метафизика“ без идеологизиране. В: сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 10, бр. 1/2001, тематичен брой „Философските средновековия“, с. 178.
24. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Искра Христова-Шомова. Бог бе Слово. Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, на с. 93 и 318 са цитирани встъпителната ми студия към първия български превод на „Метафизика“, 2000 г.
25. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Калин Янакиев. Отново за „Метафизика“. Разговор с Невена Панова – водеща на тематичен брой Antiquitas moderna на „Литературен вестник“. Бр. 10, 14-20 март 2001, с. 5.
26. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мария Ванева. Латинските съответствия на Аристотеловите термини εἶδος, μορφή и σχῆμα в средновековните преводи на Категории, Топика, Физика и Метафизика. В: Архив за средновековна философия и култура. 2013, Issue 19, с. 33-45.
27. Аристотел. Метафизика. Първи български превод.
Цитирана в:
Мартин Осиковски. Извори на журналистическата теория. Милтъновата „Ареопагитика“ в България. В: Медиите между мисията и бизнеса. 2 Аристотел. Метафизика. Прев. Николай Гочев, Иван Христов. СОНМ, 2000, с. 5.
28. Аристотел. Метафизика. Книга Първа-Трета и Десета-Четиринадесета. Второ издание с авторедакция на превода и разширен индекс., „Дива 2007″, София
Цитирана в:
Драгомира Вълчева. Аристотел и българското просветно движение през втората четвърт на ХIХ век. В: сб. Предизвикателството Аристотел, С., 2018, УИ „Св. Климент Охридски“. На с. 520 и 536 цитира кн. Алфа.
29. Аристотел. Метафизика. Второ издание.
Цитирана в:
Невена Панова. Нова книга Алфа (и не само) в българската рецепция на античната философия. В:“Литературен вестник“, 12-18 юли 2017.
30. Аристотел. Метафизика. Второ издание.
Боян Манчев. Послеслов: Езикова потенция, философско действие. Гюстав Гийом, Красимир Манчев и бъдещето на философията на езика. В: Красимир Манчев. Принципи на оперативното езикознание. „Metheor“, 2018. с. 141: цитиран е преводът в изданието от 2017.

„Symposion“

31. Symposion, или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Б. Богданов. „Сонм“, 2001
Цитирана в:
Николай Аретов. Диалог на идеи. Рецензия за сборника. В: „Литературен форум“, бр. 8, 2001

„Александрия“

32. Александрия. Разкази за книги, хора и градове. „Сонм“, 2002
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. Фондация „Литературен вестник“, 2012. Цитира се и се обсъжда подробно (на с. 246 и 247) буквалистичният превод на „Антигона“ и текстът за образцовата трагедия, публикувани първоначално в сп. Сфумато
33. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Милена Кирова. Разхождащият се интелектуалец. Рецензия в „Култура“, бр. 17/18, 2003
34. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Георги Гочев. Превод, бележки и библиография към псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. „Сонм“, 2004. с. 159.
35. Александрия. Разкази за книги, хора и градове
Цитирана в:
Румелина Василева. Преводимост на българската култура. Книгопис. В: Литературата, 2009/5 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=239431 … Леонид Дуков. // Балканистика. Ред. Магдалена Костова-Панайотова: Статии, студии, книги http://liternet.bg/publish/katalog/rubriki/sredotochia.htm Гочев, Николай. The Written Word, the Word Culture and the Erudition in the XXi Century …

„Реторика към Александър“

36. Реторика към Александър
Цитирана в:
New Books on Ancient Philosophy and Science from the Region of Southeast Europe (2002–2004). In: RHIZAI, 2004/1, p. 149: Gochev, Nikolai, Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър, [Pseudo-Aristotle, Rhetoric to Alexander], translation Georgi Gochev, edition Nikolai Gochev. SONM, 2004.

„Писма до Егина“

37. Писма до Егина. (Философско-епистоларен роман за живота и философията на Платон), „Сонм“, София
Цитирана в:
Марин Бодаков. По Платон. Отзив в „Култура“, бр. 29, 2006.
38. Писма до Егина.
Цитирана в:
Милена Кирова. Древността – знание или интрига? Рецензия за епистоларния философски роман в „Култура“, бр. 10, 2007
39. Писма до Егина.
Цитирана в:
Георги Тенев. В рубрика „Лица“ на „Капитал Light“, бр. 33, 19-25 август 2006: Обърнете внимание на това заглавие, щом твърдите, че сте интелигентни читатели…“Писма до Егина“, от Николай Гочев.

„Пойесис“

40. POIESIS. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. „Сонм“, 2004
Цитирана в:
Нонка Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел. В: сб. Предизвикателството Аристотел. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018. с. 420: В пространното си изследване по тези въпроси в POIHSIS Николай Гочев резюмира…
41. POIESIS.
Цитирана в:
Ad guctum exigitur? Рецензия за книгата POIHSIS. В: Георги Гочев. Венера в Пафос. Ескиз за филологията. „Сонм“, 2005, с. 222-225. Публикувана и в елeктронното издание grosnipelikani.com.2005
42. POIESIS.
Цитирана в:
Боян Манчев. Логика на политическото. Фондация за хуманитарни и социални изследвания, „Изток-Запад“, 2012. с. 108 и 296.
43. POIESIS.
Цитирана в:
Невена Панова. МИМЕОПОЛИС. Върху Платоновата политическа и литературна теория на подражанието.“Сонм“, 2012. с. 27, 123 и 200.
40. POIESIS.
Цитирана в:
Камелия Спасова. Събитие и пример у Платон и Аристотел. С., Фондация „Литературен вестник“, 2012. Книгата POIESIS e цитирана 7 пъти и подробно обсъдена на с. 9, 38, 240, 241, 246, 247, 308.
44. POIESIS
Цитирана в:
Клео Протохристова. Българската Медея. В: Литературна мисъл, 2006= бр. 2, с. 130-146.
45.POIESIS
Цитирана в:
New Books on Ancient Philosophy and Science from the Region of Southeast Europe (2002–2004). In: RHIZAI,2004/1, p. 149: Gochev, Nikolay, POIESIS. Класически и…

За НГДЕК

46. За предстоящия юбилей на Класическата гимназия. „Литературен вестник“, бр. 15, 2006
Цитирана в:
Огнян Радев. Cui prodest. Отговор на мнението на Николай Гочев от брой 15 на ЛВ, 2006 г. В: „Литературен вестник“, бр. 21, 2006
47. За отговорността. Отговор на позицията на Огнян Радев. „Литературен вестник“, 31 май-6 юни 2006.
Цитирана в:
Невена Панова. (Не)класическа етика на диалога. „Литературен вестник“, бр. 22, 2006,
48. Рецензия за „Ялдаваот. История и учение на гностическата религия“ от архимандрит Павел Стефанов., „Култура“, бр. 39, 2008.
Цитирана в:
Не беше случайно, че Николай Гочев беше поканен на премиерата на книгата на колегата от Шуменския университет в Столична библиотека на 29 октомври 2008 г., за да я представи, а рецензията му за нея беше публикувана във вестник „Култура”, бр. 39 от 14 ноември, 2008 г.: https://aaduce.wordpress.com/ 2014

„Василка Тъпкова-Заимова“. Биография

49. Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova. A Biography with a Commentary. редактори:G. Karsai et alii, издателство: Ljubljana University Press, 2013. стр. 349-365
Цитирана в:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133974/1_GraecoLatinaBrunensia_20-2015-1_14.pdf … However, Nikolai Gochev’s Bulgarian article, entitled “Living with the Ancients”, is unfortunately limited to a single personage, albeit one who was significant and representative: Vasilka Tapkova-Zaimova (*1924), a graduate of classical philology in Sophia who devoted … 2014

„Фантастичното през античността“

50. Фантастичното през античността
Цитирана в:
Татяна Батулева. Фантастичната вселена на Шарл Нодие. В: Философски алтернативи XXVI/2017, No: 6, с. 87-102. …Николай Гочев прави съдържателна типология на различните лица на фантастичното…

„Александрия II“

51. Александрия ІІ, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017
Цитирана в:
Огнян Касабов. „Александрия II“: Книга разговор върху хуманитарното знание. Рецензия. В: „Литературен вестник“, бр. 2, 2018.
52. Александрия ІІ
Цитирана в:
Редакционно представяне на книгата със снимка на корицата в рубрика „Витрина“ на „ЛВ“, бр. 37, 2017.

***

Списък и съдържание на 300-те публикации тук:

300

Написания

2021

1. Ветхият и Новият завет (26 септ. 2021)
Избрани места от началата на книгите до Авакум според изданието на Св. Синод на Българската църква (1925)
(„записки за всеки случай“)

http://homoviator-bg.net/?p=2520

2. Аристотел. „Категории“ ([на дата] 22 септ. 2021)
Нов превод на места от 2а до 3b – от 19 ян. 2021
(според текста у H.P. Cooke, HUP 1934/1967)

http://homoviator-bg.net/?p=2502

3. „Махабхарата“ (22 септ. 2021)
Непълен списък на действащите лица, имената и реалиите според „„Махабхарата“, разказана от Кришна Дхарма“ (2017)
(чернова, „записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2500

4. Платон. Антология (22 септ. 2021)
Нови преводи на 22 места от произведенията (начала на диалози и писма) според подръчните ми издания
(„записки за всеки случай и бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2498

5. Старогръцката литература в Римската епоха 2020/2021 (27 ян. 2021)
Лекции от тази академична година – от Полибий до Лукиан
(пълен текст, без бележките под линия)

http://homoviator-bg.net/?p=2377

6. „Епос и роман“ (24 ян. 2021)
Разговорите от „Фантастичното през античността“ и бележки върху първите страници от „Шах-Наме“, „Война и мир“ и „Дон Кихот“
(издадена от „Проектория“, 2012 и УИ „Св. Климент Охридски“, 2018; чернова, „записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2357

7. Хайдегер. „Битие и време“ ([на дата] 19 ян. 2021)
Извлечение до гл. III, 18 на Първа част (22 септ. 2021) според превода на Д. Зашев (2005)
(чернова, „записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2335

8. „Библиотеката“ на Фабриций (17 ян. 2021)
Извлечения от Bibliotheca Graeca, кн. 1-3 според факсимиле на третото издание (Хамбург, от 1720 нататък)
(„записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2318

2020

9. Patrologia Graeca (24 дек. 2020)
Превод на съдържанието на MPG, т. 1-34 и 40-42 според брюкселско факсимиле на парижкото издание (от 1850-1860-те)
(„записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=2204

10. Античната демокрация (интервюта) (19 дек. 2020)
Разговори с Любомира Константинова (БНР) и Ивайло Цветков (ТВ „Европа“) според аудио/видео записите
(на сайта на предаванията)

http://homoviator-bg.net/?p=2174

11. Християнство и дистанционност (интервюта) (15 дек. 2020)
Разговори с Любомира Константинова (БНР), Светла Петрова (ТВ 1), Ангел Карадаков („Добротолюбие“) и Теодор Златков (БНТ) според аудио/видео записите
(на сайта на предаванията)

http://homoviator-bg.net/?p=2150

12. За второто издание на „Метафизика“ (и други интервюта) (14 дек. 2020)
Разговори с Георги Милков (БНТ) и Румен Спасов („Алма Матер“) според аудио/видео записите
(на сайта на предаванията)

http://homoviator-bg.net/?p=2127

13. Размишления за нашето време (17 ноем. 2020)
Изказвания за „пандемията“ и др. през 2020-2021
(обикновено от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=2090

14. Лекции по старогръцка литература 2020/2021 (31 окт. 2020)
15 кратки и 6 „средни“ лекции
(пълен текст, без бележките под линия)

http://homoviator-bg.net/?p=2063

15. 28 урока по старогръцки език 2020/2021 (23 окт. 2020)
Задължителен курс за НФ, въз основа на учебника на Б. Богданов и Р. Стефанов
(пълен текст)

http://homoviator-bg.net/?p=2042

16. Гръкоезични автори от античността (23 окт. 2020)
Справки за 21 езически и християнски автора
(за студентите от НФ и МП „Антична култура и литература“)

http://homoviator-bg.net/?p=2036

17. „Класически изследвания“ (24 авг. 2020)
Видеозаписи от годишни четения на АРУКО (3-тите са от 2019), лекции в СУ, премиери на книги
(на едноименния канал в youtube)

http://homoviator-bg.net/?p=1952

18. Историософски фрагменти. Свещена и църковна история (27 юни 2020)
Шеста част от сборник с писания по темата
(в подготовка за издаване)

http://homoviator-bg.net/?p=1788

19. Историософски фрагменти. Антична литература (26 юни 2020)
Пета част от сборника
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1786

20. Историософски фрагменти. Духове на злото (26 юни 2020)
Четвърта част от сборника
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1782

21. Историософски фрагменти. Българска история (23 юни 2020)
Трета част от сборника
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1776

22. Историософски фрагменти. Нашият век (23 юни 2020)
Втора част от сборника
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1774

23. Историософски фрагменти. Антична история (23 юни 2020)
Първа част от сборника
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1769

24. „Историософия“ (22 юни 2020)
Съдържание на сборника и пояснение на заглавието
(също)

http://homoviator-bg.net/?p=1765

25. Всякакви истории (15 юни 2020)
Част от текста на „Автобиография“ и чернова на съдържанието
(отпечатана от УИ „Св. Климент Охридски“ през ноември, 2021)

http://homoviator-bg.net/?p=1757

26. 20 години по-късно (8 юни 2020)
Известие за новоизлязлата еднотомна „Метафизика“ (снимка на книгата)
(отпечатана от УИ „Св. Климент Охридски“ през юни, 2020)

http://homoviator-bg.net/?p=1754

27. Исторически свидетелства (28 април, 2020)
Места от Гьоте, Цвайг, Рис, Кареев
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=1744

28. „Италийци и италианци“ ([на дата] 12 март, 2020)
„Гуарески и Италия“ – предговор към „Малък свят“ от 15 май 2020
(отпечатан от „Студио Беров“, 27 май 2020)

http://homoviator-bg.net/?p=1709

29. Библиотечният Ноев ковчег (9 март, 2020)
Кратки извлечения от Библията, Омир, Есхил, Софокъл, Херодот, Тукидид, Платон, Йосиф Ф., Данте, Бокачо, Брянчанинов, Оруел
(чернови, „записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=1695

30. Срещата в Аман и след това (2/10 март, 2020)
Размишления (от 28 фев. 2020) по повод срещата на представителите на шест православни църкви (26-ти фев. 2020) с напомняне за писаното относно украинската автокефалия на 12 окт. 2018
(в „Гласове“)

http://homoviator-bg.net/?p=1689

31. „Разговори с музи“ (25 фев., 2020)
Откъси от диалози: „Египетска история“ и „Разговори с Калиопа“
(чернови)

http://homoviator-bg.net/?p=1686

32. „Мисли посред зима“ (15 фев., 2020)
Кратки монолози (някои от 5-ти ян. 2020)
(обикновено от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=1683

33. Great books (26 ян., 2020)
Кратки извлечения/представяния – „Одисея“, Херодот, „Ад“
(чернови, „записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=1663

34. „Старогръцката литература (3 интервюта)“ (19 ян., 2020)
Разговори за книгата с Румен Спасов („Алма Матер“), Любомира Константинова (БНР) и Надежда Московска (БНТ) според аудио и видеозаписите
(на сайта на предаванията)

http://homoviator-bg.net/?p=1643

35. „Египетски фрагменти“ (10 ян., 2020)
Откъси от писания: „Египетска история“ (диалог) и „Истина и смисъл“
(чернови)

http://homoviator-bg.net/?p=1628

2019

36. „Старогръцката литература“
Представяне на новоизлязлата книга (УИ „Св. Климент Охридски“) в СУ (библиотека „Филологии“, 6 дек. 2019), според видеозаписа
(на канала „Класически изследвания“ – 2018-2020, в няколко части)

http://homoviator-bg.net/?p=1587

37. Гьоте. „Фауст“ (21 окт., 2019)
Разговор за Гьотевия „Фауст“ в НТ „Иван Вазов“ (16 окт.), според аудиозаписа
(записки от изказвания)

http://homoviator-bg.net/?p=1558

38. Преводът на „Метафизика“ – две сравнения (18 окт., 2019)
[празна, засега]

http://homoviator-bg.net/?p=1548

39. Гьоте. „Фауст“ (16 окт., 2019)
Предварителни записки за разговора в НТ, по справки от книги
(подготовка за изказвания)

http://homoviator-bg.net/?p=1546

40. Аристотел. „Метафизика“ 2019 (15 окт., 2019)
Отпечатан е преводът на „средните книги“ („Дива2007“). Работата по него – като изкачване и строеж
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=1543

41. „Епос, драма, философия“ (27 септ., 2019)
За родовете на словесността – „Разговори с Калиопа“
(чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1528

42. „Финикия и Персия“ (26 септ., 2019)
Изтокът и влиянието му върху гърците – „Разговори с Калиопа“
(чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1522

43. „Упадък на езичеството. Божият народ“ (25 септ., 2019)
Предтроянската епоха; Изходът от Египет – „Разговори с Калиопа“
(чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1515

44. Александър към „М“ ([на дата] 24 септ., 2010)
Превод на фрагменти от началото на коментара към „Метафизика“ (от 16 ян. 2021) по текста на M. Hayduck. Берлин, 1891
(„записки за бъдеща работа“)

http://homoviator-bg.net/?p=1513

45. „Сътворението. След потопа“ (23 септ., 2019)
Началата на свещената и профанната история – „Разговори с Калиопа“
(чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1511

46. „Занимания с античност“ (интервю) (18 юли, 2019)
Разговор с Ив. Петров за ел. сп. „Филологически форум“ (16 юни, 2019 – Петдесетница), отговори на писмено зададени въпроси
(в „Автобиография“, стр. 309-315)

http://homoviator-bg.net/?p=1491

47. „За историята и всичко останало (интервю)“ (30 юни, 2019)
Разговор с Яв. Дачков по БсТВ за учебниците по история, според видеозаписа
(в „Автобиография“, стр. 315-323)

http://homoviator-bg.net/?p=1458

48. „Седмите в света“ (18 юни, 2019)
За най-успешните преводи на „Метафизика“, по повод завършването на превода на „средните“ книги
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=1453

49. Посещението на папата (7 април, 2019)
За идването на римския папа в София и медийната суетня. С добавка от 5-6 май за разликата между конфесиите
(в „Гласове“)

http://homoviator-bg.net/?p=1438

50. „Старогръцката литература. Диалог“ (16 март, 2019)
Представяне на все още неиздадената книга (конференция на ФСлФ – 2 май, 2019). Добавени са 13 откъса от диалога.
(отпечатано като послеслов, стр. 645-648)

http://homoviator-bg.net/?p=1432

51. „Етиопска повест“ на Хелиодор (10 фев., 2019)
Подробно извлечение според превода на Г. Батаклиев (1982)
(в „Старогръцката литература“, 2019/2021; стр. 613-629)

http://homoviator-bg.net/?p=1395

52. „История“ на Херодот (8 фев., 2019)
Подробно извлечение според превода на П. Димитров (2010)
(„Старогръцката литература“; стр. 484-531)

http://homoviator-bg.net/?p=1391

53. Лекция в университета (10 ян., 2019)
Подготовката на преподавателя за всяко занятие, но и изобщо
(в „Автобиография“, стр. 97)

http://homoviator-bg.net/?p=1372

2018

54. 25 години по-късно (31 дек., 2018)
Списък на публикациите от 1999 до 2018 (след 25 години работа в СУ)
(в „Авторите“ – https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=4f3498a4-4040-41ed-8681-d56ebfaff622)

http://homoviator-bg.net/?p=1339

55. „Египет – начало на историята“ (15 дек., 2018)
Въпроси на периодизацията. Представено на вторите годишни четения на АРУКО
(отпечатано в „Мислене и действане“. УИ „Св. Климент Охридски“, 2020; стр. 15-21)

http://homoviator-bg.net/?p=1312

56. Нилски дневник (24 ноем., 2018)
Разказ за пътувания по Египет в две поредни години.
(в „Автобиография“, стр. 203-255)

http://homoviator-bg.net/?p=1166

57. Аристотел. „Метафизика“ I-XIV (13 август, 2018)
Подробно извлечение
(кн. I-IX в „Старогръцката литература“; стр. 569-612)

http://homoviator-bg.net/?p=1127

58. Гръкоезични християнски писатели (16 юли, 2018)
Хронология I-VIII в. на основата на някои учебници
(справка, чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1111

59. Латиноезични християнски писатели (27 юни, 2018)
Хронология I-VI в. на основата на някои учебници
(справка, чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1029

60. Римска литература (26 юни, 2018)
Хронология III в. пр. Хр. – VI в. на основата на някои учебници
(справка, чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=1010

61. Предомировата литература. От боговете до Орфей (26 юни, 2018)
Антични източници за легендата за Орфей
(справка и лекция, част от нея е в „Старогръцката литература“; стр. 336-349)

http://homoviator-bg.net/?p=998

62. „За Одисей“ (21 юни, 2018)
Предварителни записки за лекция в Драматичен театър – Пловдив. За историята на литературния образ „Одисей“
(подготовка за изказвания)

http://homoviator-bg.net/?p=968

63. Corpus Hermeticum 2018 (23 май, 2018)
Представяне на превода; фб, извлечения от интервюта на Румен Спасов и Любомира Константинова, изказвания на представянето на 7 юни
(отпечатан през май 2018 от КМНЦ-БАН)

http://homoviator-bg.net/?p=947

64. Елинизъм (20 май, 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 290-317)
(от текста, даден за печат)

http://homoviator-bg.net/?p=941

65. Платон. „Тимей“ (29 април, 2018)
Извлечение от въведението (17а–27d) според превода на Г. Михаилов (1990)
(чернова)

http://homoviator-bg.net/?p=911

66. Омир. „Одисея“ (26 април, 2018)
Подробно извлечение според превода на Н. Вранчев (1942)
(в бележките към „Старогръцката литература“; стр. 383-428)

http://homoviator-bg.net/?p=862

67. „Илиада“ (накратко) (23 април, 2018)
Съдържание на 24-те песни
(чернова, за ученици/студенти и др.)

http://homoviator-bg.net/?p=858

68. Херодот. Въведение (21 април, 2018)
Сведения за Херодот и кратко представяне на „История“
(лекция за КФ – октомври, 2021)

http://homoviator-bg.net/?p=851

69. Херодот. „История“ I-IX (15 април, 2018)
Подробно извлечение, почти съвпадащо с това от 8 фев., 2019 (и текста в „Старогръцката литература“), но са добавени подзаглавия, които улесняват следенето на изложението.
(чернова, за ученици/студенти и др.)

http://homoviator-bg.net/?p=844

70. Платон. Четири диалога (15 април, 2018)
Представяния на „Ион“, „Пирът“, „Федър“ и „Горгий“ според преводите на Б. Богданов и Г. Михаилов (1979 и 1982)
(видеозаписи от лекции в СУ, на „Класически изследвания“)

http://homoviator-bg.net/?p=842

71. Пароската хроника: от Кекропс до Омир (14 април, 2018)
Превод на част от „Хрониката“ („Пароски мрамор“) според изданията на К. и Т. Мюлер (1841) и Ф. Якоби (1903)
(ЛВ, 11 април 2018)

http://homoviator-bg.net/?p=838

72. „Сократ и смъртта“ (13 април, 2018)
Процесът срещу Сократ и Платоновите мисли за смъртта в „Евтифрон“, „Апология“, „Критон“, „Федон“ – според преводите на Б. Богданов и Г. Михаилов (1979 и 1982)
(видеозаписи от лекции в СУ, на „Класически изследвания“)

http://homoviator-bg.net/?p=834

73. Евхемер за боговете (12 април, 2018)
Диодор Сицилийски за пътуването на Евхемер до остров Панхея и откритията, които направил там (според текста на Vogel: Lipsiae, 1890)
(ЛВ, 11 април 2018)

http://homoviator-bg.net/?p=826

74. Платон. „Държавата“ I-IX (9 април, 2018)
Извлечения от кн. I-IX според превода на Ал. Милев (1981).
(в „Старогръцката литература“; стр. 538-566)

http://homoviator-bg.net/?p=807

75. Омир. „Илиада“ (4 април, 2018)
Подробно извлечение според превода на Н. Вранчев (1938/1946)
(в „Старогръцката литература“; стр. 428-459)

http://homoviator-bg.net/?p=781

76. Свидетелства и легенди за Омир (18 март, 2018)
Датировка, биографии, приписвани произведения
(в „Старогръцката литература“; стр. 361-367)

http://homoviator-bg.net/?p=776

77. За Трети март (интервю) (17 март, 2018)
Разговор с Н. Янев за посещението на руския патриарх и въпроса за националния празник, според видеозаписа
(видеоканал „Зракъ Движенiа“ – 4 март, 2019 в три части)

http://homoviator-bg.net/?p=771

78. Легенди за предомировата словесност. Лин, сибилите и др. (4 март, 2018)
Антични източници за предомирови поети и прозаици
(справка и лекция, част от нея е в „Старогръцката литература“; стр. 350-354)

http://homoviator-bg.net/?p=768

79. Мисли през поста (25 фев., 2018)
Кратки монолози, цитат от „Борилов синодик“
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=762

80. Старогръцката литература в 12 лекции (6 фев., 2018)
Предомирови поети, епос, лирика, драма, роман (с бележки)
(записки за лекции)

http://homoviator-bg.net/?p=751

81. Смешното и комедията. „Жабите“ и „Облаци“ (4 фев., 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 130-141)
(чернова от текущата работа по книгата; без имена)

http://homoviator-bg.net/?p=747

82. Книги, преводи и разни изказвания през 2017 (1 фев., 2018)
Списък от 16 публикации
(„преглед на направеното“)

http://homoviator-bg.net/?p=732

83. Есхил (25 ян., 2018)
Сведения за Есхил и извлечение от „Орестия“
(лекция за КФ – октомври, 2021)

http://homoviator-bg.net/?p=730

84. За Музата и вдъхновението (24 ян., 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 25, 74-75, 91-92)
(чернова от текущата работа по книгата, без имена)

http://homoviator-bg.net/?p=724

85. Елеати, софисти, сократици (20 ян., 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 79-90) и „Автобиография“ (стр. 50-51)
(чернова от текущата работа по книгата, без имена)

http://homoviator-bg.net/?p=710

86. От Орфей до питагорейството (17 ян., 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 75-82)
(чернова от текущата работа по книгата, без имена; от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=695

87. „Александрия II“ 4 (15 ян., 2018)
Представяне на книгата (УИ „Св. Климент Охридски“) в СУ (библиотека „Филологии“, 5 дек. 2017); част от изказването, според видеозаписа
(на канала „Класически изследвания“ – 2018-2020, в няколко части)

http://homoviator-bg.net/?p=681

88. Плиний Млади (13 ян., 2018)
Разговор за „Писмата“ – според превода на Н. Бакърджиева и В. Тодоранова (1984)
(видеозапис от курса „Интелектуалците през античността“ в СУ, на „Класически изследвания“ – 13 ян. 2018, в няколко части)

http://homoviator-bg.net/?p=664

89. „Атинянката Таис“ (12 ян., 2018)
Разговор за романа на Ив. Ефремов – според превода на Л. Павлов (1986)
(видеозапис от курса „Античността в художествената литература“ в СУ, на „Класически изследвания“ – 12 ян. 2018, в няколко части)

http://homoviator-bg.net/?p=640

90. Лириката. Архилох, Сафо и Пиндар (11 ян., 2018)
Откъси от „Старогръцката литература“ (стр. 55-63, 70-72)
(чернова от текущата работа по книгата, без имена)

http://homoviator-bg.net/?p=638

91. Хезиод (накратко) (9 ян., 2018)
Кратки извлечения от „Теогония“ и „Дела и дни“
(чернова, за ученици/студенти и др.)

http://homoviator-bg.net/?p=633

92. Стефан Хинков (1937-2014) (6 ян., 2018)
Разказ за приятел
(в „Автобиография“, стр. 67-69)

http://homoviator-bg.net/?p=626

93. За Европа 2 (3 ян., 2018)
Разговор с Любомира Константинова (БНР, 2-ри ян.); текстът почти съвпада с този от 19 дек. 2020
(на сайта на предаването)

http://homoviator-bg.net/?p=615

94. За Европа (2 ян., 2018)
Предварителни записки за разговора в БНР
(подготовка за изказвания)

http://homoviator-bg.net/?p=608

95. Омир (накратко) (31 дек., 2017)
Кратки извлечения от „Илиада“ и „Одисея“
(от фб; чернова, за ученици/студенти и др.)

http://homoviator-bg.net/?p=596

2017

96. „Александрия II“ 3 (10 дек., 2017)
Представяне на книгата в библиотека „Филологии“, 5 дек. 2017; друга част от изказването, според видеозаписа
(на канала „Класически изследвания“ – 2018-2020; )

http://homoviator-bg.net/?p=571

97. „Александрия II“ 2 (6 дек., 2017)
Разговор с Любомира Константинова (БНР) за книгата; според аудиозаписа
(на сайта на предаването; „Автобиография“, стр. 273-275)

http://homoviator-bg.net/?p=567

98. „Александрия II“ (3 дек., 2017)
Разговор с Румен Спасов („Алма Матер“) за новоизлязлата книга; според аудиозаписа
(на сайта на предаването; „Автобиография“, стр. 270-272)

http://homoviator-bg.net/?p=561

99. По въпроса за автокефалията (22 ноем., 2017)
Настояванията за автокефалия на МПЦ; исторически и еклесиологични предпоставки
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=555

100. За Калигула (10 ноем., 2017)
Лекция в НТ „Иван Вазов“ (2 май 2017); по предварителните записки
(подготовка за изказвания)

http://homoviator-bg.net/?p=519

101. „Сия“ или „сие“ (3 окт., 2017)
Из историята на едно място в превода на Златоустовата литургия
(проучвания по повод; от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=507

102. За вселената и всичко останало (22 септ., 2017)
Философски разговори на открито
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=504

103. Котизъм (6 септ., 2017)
Философия на коткостта
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=493

104. „Спасителят в ръжта“ (13 авг., 2017)
Припомняне на книгата; за какво става дума
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=490

105. „Великият Гетсби“ (11 авг., 2017)
Припомняне на книгата

http://homoviator-bg.net/?p=487

106. „Кармен“ (9 авг., 2017)
Припомняне на повестта

http://homoviator-bg.net/?p=484

107. За превода на „καθολική“ в Символа на вярата
„Съборна“ или „вселенска“ да наричаме Църквата
(проучвания по повод; на сайта на Ловчанска митрополия)

http://homoviator-bg.net/?p=470

108. „Метафизика“ 2017 (24 юни, 2017)
Представяне на новоизлязлата книга (преиздаден превод на кн. I-III и X-XIV, „Дива2007“) в СУ (библиотека „Филологии“, 22 юни 2017); извлечение от интервю на Румен Спасов, мое изказване (според аудио и видеозаписите) и др.
(„Автобиография“, стр. 297-298; на канала „Класически изследвания“, в няколко части)

http://homoviator-bg.net/?p=467

109. „Тютюн“ (17 юни, 2017)
Припомняне на книгата
(чернова от 2013 г.)

http://homoviator-bg.net/?p=464

110. Литература и живопис (14 май, 2017)
Монолози по етико-естетически въпроси
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=444

111. „Черният остров“ (9 май, 2017)
Откъс от фантастичен роман
(художествена проза; откъси в „Нова литература“, 2017)

http://homoviator-bg.net/?p=439

112. Наука и учени (16 април, 2017)
Размишления относно работата ми (2014-2016)
(фб; http://notabene-bg.org/read.php?id=424)

http://homoviator-bg.net/?p=435

113. Истинска история (14 март, 2017)
Почти същите текстове като във „Всякакви истории“ (15 юни 2020)
(фб; „Автобиография“, стр. 13-256)

http://homoviator-bg.net/?p=417

114. Достоевски и България (5 март, 2017)
Места от „Дневник на писателя“ 1876-1877, отнасящи се до въстанието в България и Освободителната война
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=414

115. Петко Венедиков. „Спомени“ (15 фев., 2017)
Припомняне на книгата
(от 2012, за избираемия курс „Класическо образование и идея за класическа древност в България“; „Александрия II“, стр. 208-215)

http://homoviator-bg.net/?p=411

116. Полибий. „Всеобща история“ (9 фев., 2017)
Места от кн. VI
(някои са цитирани без превод в „Историята на Рим, видяна с помощта на Полибий и Амиан Марцелин“ в „Политическата мисъл на европейското „минало““. УИ „Св. Климент Охридски“, 2010; стр. 155-163)

http://homoviator-bg.net/?p=408

117. За становището на Светогорското братство относно Критския събор (6 фев., 2017)
Кратко изложение на тезисите от Становището, представено на 26 ноември 2016
(проучвания по повод; на сайта на Ловчанска митрополия)

http://homoviator-bg.net/?p=406

118. Предговор към „Антигона“ (2 фев., 2017)
Към превода на Софокловата „Антигона“
(„Проектория“, 2014; стр. i-xii и „Александрия II“, 2017; стр. 345-355)

http://homoviator-bg.net/?p=404

119. „Етиопска повест“ (донякъде) (19 ян., 2017)
Част от извлечението (вж. 10 фев., 2019)

http://homoviator-bg.net/?p=401

120. „Интелектуалците през античността“ (11 ян., 2017)
Кратки монолози по темата и относно античните философски школи (софисти, питагорейци, сократици, перипатетици, киници, епикурейци)
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=397

*

2016

121. Във войната влезе и Америка (15 ноем., 2016)
Защо американците подкрепят Тръмп
(в „Гласове“)

http://homoviator-bg.net/?p=394

122. Дипломни работи и дисертации 2002-2016 (31 окт., 2016)
28 студенти, завършили МП „Антична култура и литература“; теми, научни ръководители, рецензенти и дати
(на блога на програмата)

http://homoviator-bg.net/?p=388

123. Без доказателства (14 окт., 2016)
Сектантство и църковност
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=383

124. Антицърква (7 окт., 2016)
Комунистическите партии като подобия на църквите
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=380

125. Критският събор (3 окт., 2016)
За събора и отказа на БПЦ и други православни църкви да участват
(размисли по повод; на сайта на Ловчанска митрополия)

http://homoviator-bg.net/?p=378

126. Изчезването на античната цивилизация (27 септ., 2016)
Християнството в историята
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=375

127. Постсвръхчовешкото (21 септ., 2016)
Християнството в историята
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=373

128. Класическо наследство и класическо образование в България (IX-XXI в.) (10 септ., 2016)
Четено в института „Artes liberales“ при Варшавския университет (6 дек., 2009, Варшава); Лекции от избираемия курса „Класическо образование и идея за класическа древност в България“ в МП „Класически езици и антична литература“, СУ (2021/2022)

http://homoviator-bg.net/?p=370

129. Девети септември (9 септ., 2016)
България и социализмът
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=366

130. Умиротворяването (23 авг., 2016)
За духовния живот: свобода, любов, смирение
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=362

131. Принципът на печалбата (17 авг., 2016)
Християнството в историята
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=360

132. Целомъдрието (12 авг., 2016)
За духовния живот: семейство и душевна цялостност
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=357

133. За Богдан Богданов (12 авг., 2016)
(във връзка със смъртта му)
(в „Автобиография“, стр. 194-195)

http://homoviator-bg.net/?p=355

134. Избрах Херодот (12 авг., 2016)
Преподавателска работа – разговори със студенти
(в „Автобиография“, стр. 96)

http://homoviator-bg.net/?p=352

135. Древността (14 март, 2016)
Християнството в историята: класическата древност – начини за назоваване, България и античността
(включен в Ифр I. Антична история)

http://homoviator-bg.net/?p=348

136. Семейни отношения (22 фев., 2016)
Семейство и духовен живот
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=345

137. За троянската Елена (20 фев., 2016)
Литературни версии след Омир
(включен в Ифр V. Антична литература)

http://homoviator-bg.net/?p=341

138. „Като братя…“ (14 фев., 2016)
Християнството в историята: срещата на руския патриарх с римския папа
(в „Гласове“)

http://homoviator-bg.net/?p=339

139. 1970-те (4 фев., 2016)
Диалог за социализма в България
(в „Автобиография“, стр. 335-341)

http://homoviator-bg.net/?p=335

140. Изображения (31 ян., 2016)
За любовта: екзистенциално и платонически
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=331

141. Успех (25 ян., 2016)
Диалог за социализма в България; християнството в историята
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=329

142. Два вида реторика (17 ян., 2016)
Журналистика и публицистика
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=326

143. Има логика. А може би и смисъл (14 ян., 2016)
Бежанците от Близкия Изток; писмото за Либия от 21 март, 2011
(фб, блог)

http://homoviator-bg.net/?p=323

144. Старецът (11 ян., 2016)
Етико-естетически въпроси
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=320

145. ЧНГ (8 ян., 2016)
Етико-естетически въпроси (какво значи „честит“)
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=317

2015

146. Празник и делник (25 дек., 2015)
Приятност, приятелство, истина
(http://www.memoriabg.com/author/ngochev/)

http://homoviator-bg.net/?p=313

147. Класическото образование – за какво служи (19 ноем., 2015)
За историята на античното „класическо“
(конференция на АРУКО, СУ)

http://homoviator-bg.net/?p=308

148. Щом живеем в света (16 ноем., 2015)
Съвремие, медии и интернет
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=304

149. Континент на име „Шарли“ (14 ноем., 2015)
Миграция, ЕС и САЩ
(https://glasove.com/komentari/kontinent-na-ime-sharli; http://www.memoriabg.com/2015/11/16/kontinent-na-ime-sharli/)

http://homoviator-bg.net/?p=301

150. „С дълбока сърдечна болка, гняв и ярост…“ (10 ноем., 2015)
Пародия на речта на Цариградския патриарх в „Св. Александър Невски“
(https://glasove.com/intervyuta/edin-pravoslaven-arhierej-v-sofiya-i-kak-shte-vlastvame-sega-nad-vas-i-nad-ostanalite)

http://homoviator-bg.net/?p=299

151. Нобеловата награда (1 ноем., 2015)
Причината за популярността й
(и на 23 юни 2020)

http://homoviator-bg.net/?p=294

152. Идеология и съществуване (29 окт., 2015)
(конференция на ЮЗУ, Благоевград)

http://homoviator-bg.net/?p=290

153. България и Гърция (28 окт., 2015)
Подобия, разлики, диалог
(интервю за БТА: отговори на писмено зададени въпроси)

http://homoviator-bg.net/?p=287

154. Двуезичие (18 окт., 2015)
Римо-католицизъм и православие, език и елит
(https://glasove.com/komentari/dvuezichie; https://rusofili.bg/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5/)

http://homoviator-bg.net/?p=284

155. Правила, права, ценности (11 окт., 2015)
Новговор; идеология на робството
(от фб)

http://homoviator-bg.net/?p=282

156. Време е за идеология (11 окт., 2015)
Режимът и народът; християнството в историята
(https://glasove.com/komentari/vreme-e-za-ideologiya; http://www.memoriabg.com/2015/10/06/vreme-e-za-ideologia/)

http://homoviator-bg.net/?p=280

157. Атонските манастири (10 септ., 2015)
Зограф, Симонопетра, Хилендар, Ватопед, Григориу

http://homoviator-bg.net/?p=276

158. Епир (14 авг., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=262

159. Солун (10 авг., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=260

160. 24 съвременни публицисти (23 юли, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=255

161. Огнян Радев (1955-2015) (21 юли, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=250

162. Какво е свободата и къде е (21 юли, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=248

163. Качествени хора (16 юли, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=246

164. Германия и Европа (15 юли, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=244

165. Пет въпроса (18 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=241

166. Национализъм и комунизъм (16 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=235

167. Отговорът на Константин (12 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=232

168. Йонийските острови (9 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=226

169. За Сталин (8 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=224

170. Евроатлантизъм (7 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=222

171. Ден на Ботев (2 юни, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=220

172. Сватба, брак, съжителство (27 май, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=217

173. За светите братя Кирил и Методий (27 май, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=214

174. Русия днес (14 май, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=208

175. Идеолозите на България (11 май, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=206

176. Девети май (8 май, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=202

177. „името на Негово Величество…“ (30 април, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=197

178. За образованието в България (класическо и друго) (26 април, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=195

179. Да се раздели (9 март, 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=192

180. Положението към 2025-та (7 фев., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=187

181. Истинската интелигенция и нейните зържави (15 ян., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=182

182. За парижките събития (8 ян., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=179

183. Причината за съществуването ни (4 ян., 2015)

http://homoviator-bg.net/?p=175

2014

184. Увещания (20 дек., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=164

185. За съдбата (1 дек., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=161

186. Кой е учен (философ)? (15 ноем., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=150

187. Гръкомания (30 окт., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=149

188. Античността в „Буквар“-а на Берон (28 окт., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=148

189. Отстъпниците (4 окт., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=147

190. Провинциализмът – какво значи това (4 окт., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=146

191. Хомосексуалност и елитаризъм (13 септ., 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=145

192. Към гостите 2 (28 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=143

193. Към гостите (27 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=142

194. Книги, преводи, лекции 1994-2014 (22 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=141

195. От Димка 2 (16 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=140

196. От Димка (9 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=139

197. Автобиография I-II (1 юни, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=138

198. „Черният остров“ (29 май, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=137

199. Какво значи „любов“ (1 май, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=136

200. Триъгълник (24 април, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=135

201. Нужна е смелост (18 април, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=134

202. За Украйна (2 март, 2014)

http://homoviator-bg.net/?p=133

2013

203. Публично и частно (18 дек., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=131

204. Умен и невинна (6 дек., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=130

205. Ранобудните доносници и тяхната партия (29 ноем., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=129

206. Софокъл. „Антигона“ (27 ноем., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=128

207. Хроника на протеста (илюстрована) (7 ноем., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=127

208. По пътя към знанието (1 ноем., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=126

209. Делата на врага (27 окт., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=125

210. За предателя (12 окт., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=124

211. Инфантилизация (19 септ., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=123

212. Поколението на зрелия социализъм (25 авг., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=122

213. Писмо до анонимен автор (1 юли, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=121

214. Браковете – вчера и утре (18 юни, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=120

215. Платон. „Държавата“ II (30 май, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=119

216. Платон. Седмо писмо (15 май, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=118

217. Платон. „Държавата“ (15 май, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=117

218. Платон. „Горгий“ II и „Федон“ (30 май, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=116

219. Платон. „Апология“ и „Критон“ (18 април, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=115

220. Платон. „Горгий“ (12 април, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=114

221. Платон. „Пирът“ (28 март, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=113

222. Платон. „Федър“ II (21 март, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=112

223. Платон. „Ион“ (13 март, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=111

224. Платон. „Федър“ (6 март, 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=110

225. Св. Иоан Богослов. Исторически сведения (8 фев., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=109

226. „Седемте мъдреци“ (27 ян., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=108

227. Интелектуалците и интелектуалното (14 ян., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=107

228. „Трябва ми една книга“ (1 ян., 2013)

http://homoviator-bg.net/?p=106

2012

229. „Книги за българския народ“ (1897-1991) (1 дек., 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=105

230. „Фантастичното през античността“. Премиера (18 май, 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=104

231. Владимир Василев. „Между сектантство и демагогия“ (29 март, 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=103

232. Списание „Прометей“ (22 март, 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=102

233. Кирил Христов и Александър Балабанов“ (12 март, 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=101

234. Георги Михаилов за Александър Балабанов“ (5 март, 2012)

http://homoviator-bg.net/?p=100

2011

235. След Паисий (29 дек., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=99

236. Историите на старогръцката литература в България (1892-1992) (4 дек., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=98

237. Идолопоклонство (27 ноем., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=97

238. Хуманитарните науки (13 ноем., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=96

239. Слово, смисъл и съвест (25 авг.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=95

240. Идея за човек (21 авг.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=94

241. От днес нататък (14 авг.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=93

242. Атинската империя през V в. пр. Хр. (27 фев.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=92

243. Екзарх Йосиф. Хронология (1870-1903) (5 фев.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=88

244. Гавриил Кръстович. Хронология (1835-1885) (1 фев.., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=87

245. Александър Балабанов. Хронология (1904-1955) (22 ян., 2011)

http://homoviator-bg.net/?p=86

2010

246. Василка Тъпкова-Заимова. Биография (20 ноем., 2010)

http://homoviator-bg.net/?p=76

247. Апулей. „Златното магаре“ (14 апр., 2010)

http://homoviator-bg.net/?p=72

2009

248. Царете до Иехония (13 дек., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=71

249. Царете до Иоас (15 юли, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=70

250. От Йосиф до Саул (6 юли, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=69

251. Патриарсите (27 юни, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=68

252. Медии и истина (26 май, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=67

253. Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство (24 април, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=66

254. Полибий и Амиан Марцелин за историята на Рим (17 април, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=65

255. За държавата (6 март, 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=64

256. Незнание, страсти и извращения (28 фев., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=62

257. Сребролюбието (11 фев., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=59

258. САЩ (30 ян., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=58

259. История, образование и културно наследство (23 ян., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=57

260. Малодушието (20 ян., 2009)

http://homoviator-bg.net/?p=56

2008

261. Невежеството (30 дек., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=55

262. Изкусителят (14 дек., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=54

263. Десни и екстремисти. Робството (22 ноем., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=53

264. „Ялдаваот“ (29 окт., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=52

265. Варсануфий Велики и Иоан Пророк. „Подвижнически наставления“ (29 септ., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=51

266. Иоан Лествичник. „Борбата с главните страсти“ (19 авг., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=50

267. Ефрем Сирин. „Съвети към подвижниците“ (8 авг., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=49

268. Нил Синайски. „Осемте духа на злото“ (25 юли, 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=48

269. Аристотел. „Метафизика“ А (18 май, 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=45

270. Авиньонският семинар (30 април, 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=42

271. Замъкът на родоските рицари (31 май, 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=41

272. Античният приключенски роман (21 фев., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=40

273. „Пирът“ (17 фев., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=38

274. Професия „античник“ (6 фев., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=36

275. „Алкивиад“ на Плутарх (3 фев., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=35

276. Каузата на Демостен (30 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=34

277. Марксизмът за античността. А.Ф. Лосев (27 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=33

278. Дионисий Стари. Писма до Платон (23 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=32

279. Херодот за Египет (20 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=31

280. Фуко. „История на сексуалността“ (16 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=30

281. Хегел. „Класичното“ изкуство (13 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=29

282. Животът на Платон (9 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=28

283. Corpus Hermeticum. Предговор (7 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=27

284. Аристотел. История на литературата (5 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=26

285. „За римляните“ на Монтескьо (2 ян., 2008)

http://homoviator-bg.net/?p=25

2007

286. Августин. „За Божия град“ I-XI (30 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=24

287. Херодот III-VI. Персия и гърците (28 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=23

288. „Деяния на апостолите“ I-VIII (21 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=22

289. Атическата комедия (18 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=21

290. Старогръцка лирика (18 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=20

291. Старогръцка литература (17 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=19

292. Омир и античният героически епос (2 дек., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=18

293. Старогръцка култура (29 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=15

294. Реториката. Демостен и Цицерон (22 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=9

295. Еврипидовата трагедия (25 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=8

296. Интелектуалците през античността (13 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=7

297. Гръцката историография в Ремската епоха (12 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=6

298. Старогръцка литература (2002) (8 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=5

299. Курсови работи (8 окт., 2007)

http://homoviator-bg.net/?p=4

300. 21 септември 2007

http://homoviator-bg.net/?p=3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Сайтът съдържа сведения за професионалните и обществените ми занимания