„Махабхарата“

Действащи лица

Абхиманю –
Адхиратка – колесничар, отгледал Карна
Акрура – съветник на Кришна, изпратен от него с мисия в Хастинапура
Амба – заедно с Амбика и Амбалика доведена в Хастинапура от Бхишма, за да бъде съпруга на някой от синовете на Шантану. Имала годеник, който след връщането й от Хастинапура отказал да я приеме. Бхишма също я отблъснал, за да не наруши обета си за безбрачие. Тя се отдала на аскетични подвици, заклевайки се един ден да убие Бхишма
Амбика – съпруга на Вичитравиря, останала вдовица; снаха на Шантану и Сатявати, майка на Дхритаращра от Вяса
Амбалика – съпруга на Читрангада, останала вдовица; снаха на Шантану и Сатявати, майка на Панду от Вяса
Ангарапарна (Читраратха, Дагдхаратха) – гандхарв
Арджуна (Партха) – син на Индра и Кунти; пандав
Арка – военачалник на нагите, пра-прадядо на Кунти
Ашватхама – син на Дрона
Ашвини – богове-близнаци, бащи на Накула и Сахадева

Бака – ракшас, убит от Бхима край селото Екачакра
Баларама – седми син на Васудева и Деваки, брат на Кришна
Брихаспати – мъдрец, ученик на Бхарадваджа
Бхарадваджа – риши, баща на Дрона и учител на Друпада
Бхарата – древен цар, прародител на Куру; на негово име е поемата „Бхарата“, наречена по-късно „Махабхарата“
Бхима – син на Ваю и Кунти; пандав
Бхишма – син на Шантану и Ганга; преди обета си за въздържание се казвал Деваврата

Вайшампаяна – ученик на Вяса, рецитатор на „Махабхарата“
Васудева – брат на Кунти
Васуки – цар на нагите
Ваю – бог, баща на Бхима от Кунти и на маймуната Хануман, приятел на Рама
Видура – син на Вяса и прислужницата на Амбика, съветник на Дхритаращра и Пандавите; въплъщение на Дхарма
Вирата –
Вичитравиря – син на Шантану от Сатявати
Вяса (Вясадева, Кришна-Двайпаяна) – син на Парашара и Сатявати; автор на „Махабхарата“

Гандхари – дъщеря на цар Сувала, съпруга на Дхритаращра, майка на Кауравите
Ганеша – бог
Гаутама – риши. Веднъж Индра изпратил една апсара да го съблазни; от семето му, паднало върху храсти, се родили момче (Крипа) и момиче
Гритачи – апсара, станала причина за раждането на Дрона
Гхатоткача – син на Бхима от ракшасата Хидимби

Деваки – съпруга на Васудева
Джанамеджая – цар, слушател на „Махабхарата“
Драупади – дъщеря на Друпада, цар на Панчала; родена от жертвен огън, запален от брамина Яджа; съпруга на Пандавите
Дрона – син на риши Бхарадваджа; учител по бойни изкуства, ученик на Агнивеша и Парашурама
Друпада – цар на Панчала, ученик на Агнивеша; противник на Дрона
Дурваса – мъдрец, дал на Кунти мантрата, с чиято помощ можела да призовава богове и те да я пожелават
Дурьодхана – първи син на Дхритаращра и Гандхари
Духшасана – брат на Дурьодхана и един от стоте Каурави
Дхарма – бог, баща на Юдхищира от Кунти, въплътил се във Видура
Дхаумя – брамин, брат на риши Девала
Дхритаращра – син на Вяса и една от снахите на Шантану
Дхрищадюмна – брат на Драупади, роден от жертвен огън, запален от брамина Яджа; съдбата му била да убие Дрона

Екалавя – вожд на племето Нишадха; пожелал да учи при Дрона, който му отказал

Индра – бог, баща на Арджуна от Кунти

Камса – зъл цар, мъчител на брахманите; убит от Кришна
Каника – брахман, съветник на Дхритаращра
Карна – син на Кунти от бога на слънцето Сурия; провъзгласен от Дурьодхана за цар на Анга
Кашяпа – син на Брахма
Киндама – риши; като елен бил убит от Панду по време на съединение с жена си като сърна; проклел Панду да умре по време на любовен акт
Кичака (ракшас?) –
Кришна – осми син на Васудева и Деваки, племенник на Кунти; въплъщение на Вишну
Кримира – ракшас
Крипа – син на риши Гаутама; учител по бойни изкуства
Кувера – бог, ковчежник на боговете
Кумбхинаши – съпруга на Ангарапарна
Кунти – принцеса на династията Яду, дъщеря на Кунтибходжа; майка на Карна от бог Сурия; съпруга на Панду и майка на Юдхищира, Бхима и Арджуна

Мадри – принцеса от царство Мадра, сестра на цар Шаля; втора съпруга на Панду и майка на близнаците Накула и Сахадева от Ашвините
Маркандея – мъдрец
Мая – архитект, изработил приемната зала на Пандавите в Индрапрастха

Нала – съпруг на Дамаянти
Нанда – пастир, отгледал Кришна в селото Вриндавана
Нарада – мъдрец

Панду – син на Вяса и една от снахите на Шантану
Парашара – риши, баща на Вяса от Сатявати
Парашурама – брамин-воин; учител на Дрона, предал му оръжията си
Пурочана – съветник на Дурьодхана

Савитри –
Саля –
Санджая – кочияш на Дхритаращра и негов събеседник
Сапташрота – планина, където умира Панду
Сатявати – майка на Вяса от някакъв аскет; съпруга на Шантану и майка на … и Вичитравиря
Сатяджит – командващ панчалийската войска във войната им с Кауравите

Уграсрава (Саути) –
Упаяджа – брамин, потомък на Кашяпа и брат на Яджа

Хастинапура – столица на царството на династията Куру
Хидимба – ракшас
Хидимби – ракшаса, майка на Гхатоткача от Бхима

Чарвака – ракшас
Читрангада – първи син на Шантану и Сатявати, убит от царя на гандхарвите

Шакуни – син на цар Сувала, брат на Гандхари; играч на зарове

Юдхищира – най-голям от Пандавите; син на Дхарма и Кунти; законен наследник на царството Куру (в Хастинапура) и владетел на царство със столица Индрапрастха

Яджа – брамин, потомък на Кашяпа и брат на Упаяджа

Имена и названия

Агнея (Агнеястра) – оръжие, създаващо огън, използвано от Арджуна
Андхака – династия
Антардхана – оръжие, премахващо елементи, използвано от Арджуна
Араняка –

Брахма (Питаяма)
Брахмастра – оръжие (снаряд), предадено от Дрона ан Аджуна. Можело да се използва само срещу не-хора
Бхагават Гита –
Бхарата –
Бхаума – оръжие, създаващо много земя, използвано от Арджуна

Ваавя – оръжие, създаващо силен вятър, използвано от Арджуна
Варнавата – град, в който се провеждал фестивалът Пашупата. Там Дхритаращра изпраща Пандавите, а Дурьодхана се опитва да ги изгори
Варуна – оръжие, създаващо вода, използвано от Арджуна
Веди – свещени книги, четири на брой: Риг-, Яджур-, Сама- и Атхарва-
Вриндавана – село, в което пастирът Нанда отгледал Кришна
Вришни – династия

Дварата –

Екачакра – село, чиито жители са изнудвани от ракшаса Бака и спасени от Бхима, който го убива

Кампиля – град, столица на Панчала
Каурави –
Куру – цар, основател на династията на негово име; династия със столица Хастинапура

Мадра (страна) –
Мандакини – свещена река, в която се изкъпва Бхима
Марута –
Матся – царство, през което преминават Пандавите след подпалването на къщата във Варнавата
Матхура – родният град на Кунти

Наймиша (гора) –
„Нараяна“ (оръжие) –

Пандави – петимата сина на Панду от Кунти и Мадри (чиито действителни бащи са боговете Дхарма, Ваю, Индра и Ашвините)
Панчала – царство; оттам преминават Пандавите след подпалването на къщата във Варнавата

Парватя – оръжие, издигащо хълмове, използвано от Арджуна
Парджаня, – оръжие, създаващо силен дъжд, използвано от Арджуна
Праджапати –
Пурана –

Раджасуя (жертвоприношение) –
Рама –

Саманта-панчака –
Самварана – цар в рода на Пандавите
Самварта –
Субхадра –
Сурия – бог на слънцето, баща на Карна от Кунти

Тапати – дъщиря на слънчевия бог, съпруга на Самварана
Тригарта – царство, през което преминават Пандавите след подпалването на къщата във Варнавата

Упанишади – съчинения, 108 на брой

Хастинапура – столица на династията Куру

Шива – бог
Шишупала – цар, противник на Кришна; убит от него по време на Раджасуя

Юга (Кали, Сатя)
Юютсу – син на Дхритащра от прислужница

Яду – династия, чиито водачи след смъртта на Васудева станали Баларама и Кришна

Термини и реалии

акшаухина –
апсара –
асура –
ашрам –

гандхарва –

дакшина –

латура – смъртоносна отрова
лотос –

наги – божествени змии

парва –

риши –

ракшас –

сваямвара –
сидхи –

чакшуши – божествено познание, притежавано от гандрхарвите
чарани –

якша –

Библиография

*

298

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>