Атинската империя през V в. пр. Хр.

Старогръцка литература II

2021 г.

Проза

(4 ноември, 2021)

Лекция II

Историография

Тукидид

(на основата на Фабриций. „Bibliotheca graeca“)

1. Оцелели произведения

„История на Пелопонеската война“ или „Записки (συγγραφὴ) за войната на пелопонесците и атиняните“. Написана е на атически диалект.
Не е сигурно кой я е разделил на 8 книги; според някои била разделена на повече (13). Осма книга, която се различава по стил и е без речи, е била приписвана на други – сина на Тукидид, Ксенофонт, Теопомп. Според Марцелин и тя е от Тукидид, но я е писал вече болен и с отслабнал дух.
Че Пелопонеската война щяла да трае 27 години било казвано предварително, и въз основа на оракули.
„Историята“ обхваща 20 години от войната (431-411 пр. Хр.), която иначе е продължила до 404 пр. Хр.

2. Източници за Тукидид

Самата „История“
„Животът на Тукидид“ от Марцелин
Съчиненията на Дионисий Халикарнаски
„Кимон“ на Плутарх
„Суда“
и др. антични и византийски свидетелства

3. Животът на Тукидид

Атинянин, възвеждал рода си към Милтиад. Син на Олор и Хегесипила, от дема Халимос.
Смятат, че бил роден през ол. 77,2 (471 пр. Хр.).
Учил при Анаксагор и ретора Антифонт.
Като атински гражданин участвал във войната; командвал морски сили, разположени на Тасос. След като спартанците превзели близкия Амфиполис, бил осъден на изгнание (ол. 89,1; 424 пр. Хр.).
Установил се в тракийския град Скаптехила (Σκαπτὴ ὕλη). Оженил се за богата жена, от която му се родил син Тимотей. Там писал „Историята“.
Изгнанието му продължило 20 години, след което се завърнал в Атина
Има колебания относно мястото и начина на смъртта му, и възрастта. Някои смятат, че е умрял в Атина; според други – в Тракия.

4. Тукидид като историк

Той е първият историк, който внася в изложението си обработени речи.
Възможно е да е имал намерение да опише само десетгодишната „Архидамова война“ (до Никиевия мир), а след това да е продължил и със следващите събития.

– сравнение с Херодот

Книгата на Тукидид няма вид на художествено произведение. Тук не може да се говори за „фабула” – целта е просто да се разкаже подробно и достоверно за случилото се между 431 и 404 пр. Хр., да се докаже, че това е най-голямата война, водена някога от гърци, да се обяснят причините за избухването ѝ и за поражението на Атина.
Покрай това да се изразят някои общи мисли за развитието на цивилизацията и усилването на държавите в Гърция, устройството на по-влиятелните от тях и поведението на хората във време на тежки изпитания – като заразни болести или граждански войни.
Херодот не се опитва да обсъжда напредъка на цивилизацията: за него държавата е силна когато начело стои способен цар, подкрепян от божеството, или когато властта премине в ръцете на мнозинството, както в Атина. Тогава, казва той, държавата се засилва, защото всеки е свободен и може да вземе активно участие в обществения живот.
Тукидид размишлява за прогреса: как от множество слаби и разделени общества може да се стигне до няколко големи и могъщи. Това става, когато се овладее разбойничеството и се установят връзки между обществата. В Гърция това става по море, така че е нужно да се премахне пиратството. После да се развие търговията, което не може да стане без флот, който служи за транспорт и военни цели едновременно. Активността на гражданите поддържа държавата силна, а натрупаните средства позволяват бързо придвижване и удари на различни места през цялата година; и лесно увеличаване на армията със строеж на нови кораби и привличане на наемници. Така една държава може да разпростре влиянието си навсякъде из крайбрежията, както е направила Атина.
Но Тукидид, подобно на други гръцки автори, не смята, че дори една добре устроена и успешна държава би могла да издържи дълго. Причината е, че хората лесно се деморализират – както във време на изпитания, така и във време на успехи. При граждански войни се разпалва взаимна омраза, разбуждат се отмъстителност, коварство и жестокост, разпадат се връзките между най-близки хора. При болест и други катастрофи, идващи от природата, връзките между хората и нравствените правила се рушат поради страха да не пострадаш като останалите и отчаянието пред неизбежната смърт.
От друга страна, успехите и усещането за сила и власт водят до неоправдан оптимизъм за бъдещето, алчност и безмилостност към по-слабия. Накрая се стига до поставяне на неизпълними задачи и армията търпи поражение, а обществото, което не може да обуздае желанията си – катастрофа: било от външен враг, било поради междуособици.
Тукидид не предлага конституция, която да гарантира разумен живот и да бъде опазвана от малък брой просветени държавници (както прави Платон). Той смята, че устройство като атинското е добро, стига начело на държавата да стои мъдър мъж (като Перикъл), който със словото и авторитета си да овладява желанията и страховете на мнозинството.

Тази история се отличава от Херодотовата по изобилието и дължината на речите, произнесени от историческите персонажи. Тукидид сам казва, че не предава буквално произнесените думи, а по-скоро смисъла на казаното, намерението на говорещия, главните аргументи.
Размяната на аргументи напомня на тогавашните учебни речи като тези на Антифонт, но понякога и на трагически диалог (преговорите на атиняните с мелосците). Чрез тях се създават портрети на политически и военни дейци (Перикъл, Алкивиад, Никий). Все пак главното в речта е аргументацията – защо е полезно или справедливо да се предприеме нещо; и откриването на действителните мотиви и причини – защо тези хора и държави избират да действат по този начин.

Така че „Историята” изглежда повлияна от реторическото образование, където едно от най-разпространените упражнения е противопоставянето на две гледни точки и изнамирането на контрааргументи, които всеки път да оборват изложените по-рано аргументи на противника.

– мнения за него

Демостен бил преписал „Историята“ осем пъти.
Цицерон го хвали в „За оратора“. Също и Плутарх, Лонгин и Гелий.
Според Квинтилиан той и Херодот надминават всички историци.
Имитирал го е историкът Филист от Сиракуза (според Цицерон, Квинтилиан, Климент).

Дионисий Халикарнаски го критикува на няколко места

– продължители и проучватели

Допълнение към „Историята“ за последните години от войната е писал Кратип, връстник на Тукидид. Ксенофонт продължава историята му до 362 пр. Хр. (битката при Мантинея).
Евагор от Линдос е съставил речник към него; и за „ораторското му изкуство“, в 5 кн.

– известни места от книгата

Надгробната реч на Перикъл за първите загинали (II, 35-46)
Чумата в Атина (II, 47-54) през ол. 87,3 (430 пр. Хр.), от която боледувал и самият Тукидид.
Гражданската война в Керкира (III, 79-84)
Поражението на атиняните при Сиракуза (кн. VII)

5. Разни съобщения и пояснения

Като млад бил слушал Херодот да чете „Историята“ си на Олимпийските игри
След осъждането си и преди да отиде в Скаптехила бил на Егина, а после в Италия.
„Историята“ била изчезнала и я открил Ксенофонт

6. Други Тукидидовци

Да не се бърка с Тукидид, син на Мелетий, атински демагог и противник на Перикъл.

7. Ръкописи и издания

– ръкописи

Две групи, едната представена от Laur. 69,2 (X в.), другата от Vatic. 126 (XI в.).

– издания до 1700 г.

Гръцки
Венеция (1502 и 1503 със сх., Мануций) с две биографии – една кратка анонимна и Марцелиновата
Флоренция (1506 и 1526, със схолии)
Базел (1540, Камерарий)
Париж (1564, А. Етиен)
Париж (1610) – надгробната реч на Перикъл от кн. II

Латински
Париж (1513) в превод на Лоренцо Вала, и „Животът“ на Марцелин
Франкфурт (1589, Етиен) с „Животът“ в превод на Казобон; резюмета на речите и „Хронология“
Витенберг (1562) – речите от „История“ и няколко Демостенови речи в превод на Меланхтон; Витенберг (1569, 1580); Тюбинген (1596 с нов превод), същото в Страсбург (1614)
Базел (1566, превод на Кантер) – речта на Перикъл от кн. II

Гръко-латински
Париж (1588, Етиен с превода на Лоренцо Вала)
Франкфурт (1594, с нов превод)
Оксфорд (1596, Хъдсън), с хронология на Dodwell (chronologorum nostra aetate princeps)

Преводи (vernaculae)
френски: Париж (1527, 1559) – преведена по нареждане на Франсоа I, настолна книга на император Карл V (in castris comitem habuit); Женева (1600); Париж (1662, 3 тома)
италиански: Венеция (1545, 1563)
английски: Лондон (1550); Лондон (1628 и 1634 в превод на Хобс)
испански: Саламанка (1564)
немски: Аугсбург (1533)
датски – 1702

– до края на XX в.

Амстердам (1731); същото в Глазгоу (1758) и Виена (1785, само текстът)
Лайпциг (1790-1802, 2 тома); същото в Лондон (1819, 4 тома)
Берлин (1821, 3 тома – Бекер); същото в Оксфорд, малък вариант (1824)
Лайпциг (1824, Диндорф)
Париж (1846 и 1868, von Haase)
Берлин (1874, Schöne)

(бележките под линия не са включени)

Библиография

Източници

Авъл Гелий. „Атически нощи“. Превод Вл. Атанасов. „Изток-Запад“, 2003.

Квинтилиан. „Обучението на оратора“. Превод М. Порталски. „НИ“, 1982

Лонгин. „За възвишеното“. Превод Ив. Генов. „НИ“, 1985

Марцелин. „Животът на Тукидид“. Превод М. Славова, 2010 – https://theseus.proclassics.org/node/175

Павзаний. „Описание на Елада“. Превод В. Русинов. „Рал Колобър“, 2004-2005

Плутарх. „Никий“. Превод М. Славова. В: Плутарх. „Успоредни животописи“. „Ерго“, 2013

Херодот. „История“. Превод П. Димитров. НБУ, 2010

Цицерон. „Брут, или за прочутите оратори“. Превод П. Стоянова. В: Цицерон. „За оратора“. УИ „Св. Климент Охридски“, 1992

The Attic Nights of Aulus Gellius. With an English translation by J.C. Rolphe. HUP, 1927/1952

Diogenis Laertii Vitae philosophorum. Rec. C.G. Cobet. Parisiis, 1878

Dionysii Halicarnasei De Thucydide. В: Dionysii Halicarnasei quae exstant. Еd. H. Usener, L. Radermacher, vol. 5. Leipzig, 1899 (Stuttgart, 1965)

Pliny. Natural History. V. II with an English translation of H. Rackham. HUP, 1942/1969

Plutarchi De exilio. В: Plutarchi Moralia vol. III. Rec. et emendav. Paton, Pohlenz, Sieveking. Leipzig, 1972

Plutarchi De garrulitate. В: Plutarchi Moralia vol. III. Rec. et emendav. Paton, Pohlenz, Sieveking. Leipzig, 1972

Plutarchi De gloria atheniensium. В: Plutarchi Moralia vol. II. Rec. et emendav. Nächstadt, Sieveking, Titchener. Leipzig, 1971

Scholia in Thucydidem ad optimos codices collata. Еd. K. Hude, Leipzig, 1927
(New York, 1973)

Suidae Lexicon graece et latine. Rec. G Bernhardy. Halis et Brunsvigae, 1853

Thucydidis historiae. Vol. 1. Ed. C. Hude. Leipzig, 1915

Vita Thucydidis. В: Thucydidis historiae. Vol. 1. Ed. H.S. Jones. Oxford, 1942 (1970); В: Thucydidis historiae. Vol. 1. Ed. C. Hude. Leipzig, 1915

Vitae decem oratorum. Ed. J. Mau. В: Plutarchi moralia, vol. V. 2.1. Leipzig, 1971

Изследвания

W. Christ. Geschichte der griechischen Literatur. München, 1890

J. Alberti Fabricii Bibliotheca graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum. Liber secundus. Hamburgi, 1720

Fr. Schoell. Geschichte der Griechischen Litterarur von den frühesten mythischen Zeit bis zur Einnahme Constantinopels durch die Türken. Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt von J.F.J Schwarze. Erster Band. Berlin, 1828

Справочници

Б. Богданов, А. Николова съст.. Антична литература. Енциклопедичен справочник. „Д-р Петър Берон“, 1988.

(11 ноември, 2021)

Лекция III

Историография

Ксенофонт

(на основата на Фабриций. „Bibliotheca graeca“)

1. Оцелели произведения

– „Киропедия“ в 8 кн. – за Кир, който побеждава Крез и създава персийската империя.
Издадена в Лувен (1527); латински превод – Венеция (1569).
Италиански превод (1527, Поджо Брачолини); френски – Париж (1659, Карпентарий); английски – Лондон (1685).
– „Анабазис на Кир“ в 7 кн. Това е Кир Млади, воювал срещу брат си Артаксеркс. Може би е публикуван под името на Темистоген от Сиракуза.
Латински превод Болоня (1533).
Френски – Париж (1529, Сигелий); италиански Венеция (1547, L. Dominicus).
– „Гръцка история“ (Ἑλληνικά) в 7 кн. Започва от 21-ва г. на Пелопонеската война (411 пр. Хр.), където прекъсва Тукидид, и в края на 2-ра книга достига до поражението на Атина от спартанците, чиято армия се командва от Лизандър (405-404 пр. Хр.). И после до победата на Епаминонд над спартанците при Мантинея (362 пр. Хр.). Липсва въведение.
Гръцко издание във Венеция (1502, Мануций) като „паралипомена“ към Тукидид. Резюме на Л. Аретино (Лайпциг, 1546).
Италиански превод – Венеция (1550, Строци); френски заедно с този на Тукидид (Париж, 1671 – 3 тома).
– „Спартанска държавна уредба“. Според някои не е Ксенофонтова.
На гръцки в Базел заедно с „Етика“, „Политика“ и „Икономика“ на Аристотел; след това в Амстердам (1647).
Латински – Болоня (1502, Филелф) Лайпциг (1543). Също в Париж (1572, Камерарий) с „Животът на Ксенофонт“.
– „Атинска държавна уредба“.
На гръцки в базелското издание; латински Лайпциг (1543, Камерарий); френски Париж (1579).
– „Спомени за Сократ“ в 4 кн. Според някои Ариан („младият Ксенофонт“) му подражава в своите 4 кн. „Спомени за Епиктет“.
Гръцки в Париж (1559)
Френски – Париж и след това Амстердам (1699 с „Животът на Сократ“, Карпентарий); немски – Хале (1693).
– „Апология на Сократ“. Въпросът за отношението ѝ към Платоновата „Апология“: коя от двете е написана първа.
Латински – Болоня (1502, Аретино).
– „Пир на философи“.
Гръцки в Лувен и Хага (1530, 1531)
Латински – Базел (1548, Корнарий и Ribittus – същия превод в базелското издание на Ксенофонт на А. Етиен)
Френски – Сомюр (1666).
– „Разговор за стопанството“ (οἰκονομικὸς λόγος) – разговор между Сократ и Критобул, син на Критон. Цицерон го е превел на младини.
На гръцки в базелското издание на Аристотел.
Латински – в гръко-латинското базелско издание на Етиен.
Френски – Париж (1572, Boetius).
– „Агезилай“ („Реч за Агезилай“) – за известния спартански цар, за когото са писали Непот, Плутарх и др.
На латински в Болоня (1502, Филелф)
Френски – Париж и после Амстердам (1659 и 1661, Карпентарий).
– „Хиерон, или тиран“ – диалог на Симонид с Хиерон Първи (брат на Гелон, наследил от него властта в Сиракуза). Показва, че животът на царя, а още повече на тирана, е нещастен в сравнение с този на частните лица. Какво да правят царете, за да са по-малко нещастни.
Латински – Болоня (1502, Аретино) и Базел (1530, Еразъм)
Френски – Париж (1550).
– „За приходите“.
Латински – Париж (1572, Камерарий).
– „За ездачеството“ – препраща към труд по същата тема на някой Симон.
Латински – Париж (1572, Камерарий).
– „Командване на конница“ (Ἱππαρχικός)
Латински – Лайпциг (1543, Камерарий).
– „За лова“.
Латински – Болоня (1502, Leonicenus).
Някои писма, запазени при Стобей и публикувани от Етиен с превод на Геснер.

2. Източници за Ксенофонт

Собствените му съчинения
Диоген Лаерций II, 48-59
Авъл Гелий XIV, 3
„Суда“
Други свидетелства на антични и византийски автори

3. Животът на Ксенофонт

Син на Грил, от дема Ерхия. Роден най-рано през 82 ол. (452-449 пр. Хр.).
На млади години бил в кръга на Сократ. После се запознал с персийския принц Кир Млади и участвал във войната срещу брат му Артаксеркс.
След като Кир бил убит в битка, Ксенофонт поел командването на 10-те хиляди гръцки наемници и успял да ги върне в Европа.
Бил близък със спартанския цар Агезилай. След като атиняните го осъдили на изгнание, се установил в Скилунт (в Елида). После се преместил в Коринт.
Жена му се казвала Филесия, а синовете му – Грил и Диодор, който загинал в битката при Мантинея.
Когато умрял в Коринт бил вече доста стар – сигурно над 80-годишен.

4. Ксенофонт като писател

– мнения за него

Според Диоген Лаерций той е първият, писал спомени за някого
Цицерон; Дионисий Халикарнаски; Квинтилиан; Тацит

– продължители и проучватели

Загубени коментари: „За Ксенофонт“ на Лонгин; „Бележки към Ксенофонт“ на Зенон от Китион.
Може би под негово влияние Цезар говори за себе си в трето лице (в „Галската война“).
Плутарх го ползва като източник за някои от биографиите си.

5. Разни съобщения

Съперничели си с Платон.
Хвалят го за съчетанието между философски/литературни интереси и воинско умение

6. Загубени и приписвани произведения

„Животът на философите“ („Суда“)
„За истината“ (Полукс VI, 33)
„Реторически изкуства“ (пак там)
„Обиколка“ (Περίπλους – Плиний III,48 и Вал. Максим VIII,13)
„За Теогнид“ (Стобей. „Антология“ 88, 14)

7. Ръкописи и издания

– ръкописи

„Анабазис“ – Paris. 1640 от 1320 г. – но възхожда към ръкопис от IX в.
„Киропедия“ – Marc. 511, XII в.
„Спомени“ – Paris. 1302, XIII в.

– издания до 1700 г.

Гръцки
Венеция (1525, Мануций), Флоренция (1516, 1527), Базел (1540, Кастелио с предговор на Меланхтон – 3 тома); (1561, Етиен)

Латински
Болоня (1502, различни преводачи), Базел (1534, различни преводачи), Франкфурт (1595, Leunclavius, Portus)

Гръко-латински
Базел (1568, различни преводачи; 1569, Leunclavius/Loewenklau – същото във Франкфурт 1594 и после 1625); (1581, Етиен – същата от Ант. Етиен в Париж, 1625), Париж (1625); Оксфорд (1703, Wells с превода на Leunclavius – 5 тома)

Френски
Париж, „Киропедия“ (1547, Contesius)
Кьолн (1613, Seysselius)

Италиански
Венеция (1587, Гандини)

– до края на XX в.

Лайпциг (1763, повтаря оксфордското от 1703)
Лайпциг (1768-1804 и 1790-1846, Шнайдер – 6 тома)

Лайпциг, „Киропедия“ (1821, Poppo)
Лайпциг, „Гръцка история“ и „Анабазис“, scripta minora (1824, Диндорф)
Хале, „Спомени за Сократ“ (1827, Хербст)

(бележките под линия не са включени)

Библиография

Източници

Авъл Гелий. „Атически нощи“. Превод Вл. Атанасов. „Изток-Запад“, 2003.

Диоген Лаерций. „Животът на философите“. Превод Т. Томов. „НК“, 1985 и „Планета-3“, 2002

Елиан. „Всякакви истории“. Превод Р. Николова. „Кибеа“, 2011

Квинтилиан. „Обучението на оратора“. Превод М. Порталски. „НИ“, 1982

Ксенофонт. „Анабазис“. Превод М. Мирчев. В: Ксенофонт. Исторически съчинения. „НИ“, 1984

Ксенофонт. „Атинската държавна уредба“, „Лакедемонската държавна уредба“. Превод М. Славова. „Изток-Запад“, 2016

Ксенофонт. „Гръцка история“. Превод Р. Стефанов. В: Ксенофонт. Исторически съчинения. „НИ“, 1984

Ксенофонт. Диалог за стопанството. „За приходите“. Превод Г. Гочев. „Сонм“, 2006 и НБУ, 2018

Ксенофонт. „Киропедия“. Превод Вл. Атанасов. „НК“, 1995

Ксенофонт. Спомени за Сократ, Пирът, Апология. Превод Р. Стефанов. В: Ксенофонт. Сократически съчинения. „НК“, 1985

Павзаний. „Описание на Елада“ I-V. Превод В. Русинов. „Рал Колобър“, 2004

Полибий. „Всеобща история“ V-XV. Превод В. Русинов. „Рал Колобър“, 2002

Страбон. „География“ II-XI. Превод В. Русинов. „Рал Колобър“, 2008

Цицерон. „За задълженията“. Превод Р. Златанова. В: Цицерон. Избрани произведения. УИ „Св. Климент Охридски“, 2008

Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri XV, 3 vols. Ed. G. Kaibel, Leipzig, 1887-1890
(Stuttgart, 1965-1966)

Diogenis Laertii vitae philosophorum, 2 vols. Ed. H.S. Long. Oxford, 1964/1966

Dionysii Halicarnasei Epistula ad Pompeium Geminum. В: Dionysii Halicarnasei quae exstant. Еd. H. Usener, L. Radermacher, vol. 6. Leipzig: Teubner, 1929 (Stuttgart, 1965)

Eusebius. Praeparatio evangelica. Ed. K. Mras. Berlin, 1954-1956

Isocratis orations. Recogn. G.E. Benseler, c. Fr. Blass.Vol. II. Lipsiae, 1910

Photius. Bibliotheca. Ed. R. Henry. Paris, 1959-1977

Plutarchi Moralia. vol. II. Rec. et emend. Nächstadt, Sieveking, Titchener. Leipzig, 1935/1971

Plutarchi Moralia vol. III. Rec. et emend. Paton, Pohlenz, Sieveking. Leipzig, 1929/1972.

Suidae lexicon, 4 vols. ed. A. Adler. Leipzig, 1928-1935 (Stuttgart, 1967-1971)

Изследвания

W. Christ. Geschichte der griechischen Literatur. München, 1890

J. Alberti Fabricii Bibliotheca graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum. Liber secundus. Hamburgi, 1720

Fr. Schoell. Geschichte der Griechischen Litterarur von den frühesten mythischen Zeit bis zur Einnahme Constantinopels durch die Türken. Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt von J.F.J Schwarze. Erster Band. Berlin, 1828

Справочници

Lexicon der Antike. Hrsg. von J. Irmscher, R. Johne. Leipzig, 1982

***

Философски факултет
Магистърска програма “Глобалистика”
„Съдбата на империите“
задължителен курс
2-ри семестър

І. Атинска империя

1. Издигане на Атина и поява на империята през V в.
Аристотел, Херодот, Тукидид, Плутарх /Изократ, Платон, Диоген Лаертски

2. Упадък през ІV в.
Ксенофонт, Изократ /Диодор Сицилийски, Помпей Трог

ІІ. Римска империя

1. Императорите през І в.
Тацит

2. Хронология на атинската и римската държави

3. Европейски историци за римската история
Монтескьо “За величието и падението на римляните” (република и Западна империя)

ІІІ. Византия

1. Византия и кръстоносците ХІІІ в.
Жофруа дьо Вилардуен

2. Византия и османските турци ХV в.
Критовул

3. Европейски историци (ХVІІ-ХVІІІ в) за Византия
Дюканж, Монтескьо (Източна империя)

4. Съвременни академични изследвания и хронология на Византия
Г. Острогорски, “История на византийската държава”

ІV. Австрийска и австро-унгарска империя

1. Хабсбургската империя от края на ХІХ и началото на ХХ в.
Миклош Хорти, “Мемоари”

2. За края на империята
Франсоа Фейтьо. “Реквием за една загинала империя”

V. Руска империя

1. Русия и Източният въпрос през втората половина на ХІХ в.
граф Н. Игнатиев, “Записки 1875-1878”;

2. Хронология на австрийската и руската империи

3. Русия и Европа
В. Соловьов, Н. Бердяев

**

Библиография

1. Бердяев, Николай. Извори и смисъл на руския комунизъм. Превод П. Кънева. “Христо Ботев”, 1994
2. Блед, Жан-Пол. История на Виена. с. 91-126. Превод В. Илиева. “Рива”, 2009
3. Вилардуен, Жофроа дьо. Завладяването на Константинопол. Превод И. Божилов. БАН, 2000
4. Воцелка, Карл. История на Австрия. с. 202-275. Превод Ф. и Б. Парашкевови. “Рива”, 2008
5. Генов, Георги. Източният въпрос. Т. І-ІІ. БАН, 2008
6. Гибън, Едуард. Залез и упадък на Римската империя. с. 101-408 (събитията ХІІІ-ХV в.). В: Гибън, Едуард. Залез и упадък на Римската империя. Т. ІV. Превод А. Даскалов. “ЛИК”, 2003.
7. Дюканж, Шарл. История на империята на Константинопол по време на френските императори до завладяването й от турците, с. 96-194. В: Дюканж, Шарл. Византийска история. Превод М. Кискинова, Р. Заимова. Военноиздателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, “Аргес”, 1992
8. Игнатиев, Н. П. Записки (1875-1878). Превод В. Димитрова. “Издателство на Отечествения фронт”, 1986
9. Изгоев, Александър. За интелигентската младеж. В: Жалони. с. 186-211. Превод Д. Кирков. “Летописи”, 1992
10. Клари, Робер дьо. Завоюването на Константинопол. Превод Н. Марков. “Будител”, “Европрес”, 2007
11. Контлер, Ласло. История на Унгария. с. 268-356. Превод И. Илиев. “Рива”, 2009
12. Критовул. Животът и управлението на Мехмед ІІ Ал-Фатих. Превод Ирина Радевска. С., 2004
13. Монтескьо, Шарл дьо. Разсъждения за величието и упадъка на римляните, с. 827-935 (за древния Рим и Западната империя). В: Монтескьо, Шарл дьо. За духа на законите. Превод Т. Чакъров. “Наука и изкуство”, 1984
14. Монтескьо, Шарл дьо. Разсъждения за величието и упадъка на римляните, с. 936-961 (за Източната империя).
15. Острогорски, Георгий. История на византийската държава, с. 534-717 (събитията ХІІІ-ХV в.). В: Острогорски, Георгий. История на византийската държава. Превод И. Славова. “Прозорец”, 1998
16. Рънсиман, Стивън. Падането на Константинопол. Превод А. Мумджиев. “Издателство на Отечествения фронт”, 1984
17. Соловьов, Владимир. Руската идея. В: Руският религиозен ренесанс на ХІХ в. т. ІІ. с. 155-190. Превод В. Георгиев. “Христо Ботев”, 1995
18. Струве, Пьотър. Интелигенция и революция. В: Жалони. с. 135-152. Превод Д. Кирков. “Летописи”, 1992
19. Фейтьо, Франсоа. Реквием за една загинала империя. История на разрушаването на Австро-Унгария. Превод Цв. Кръстева. “Кама”, 2003.
20. Франк, Семьон. Етика на на нихилизма. В: Жалони. с. 153-185. Превод Д. Кирков. “Летописи”, 1992
21. Шмурло, Е.Ф. История на Русия. с. 418-558. Превод Е. Тодорова. “Рива”, 2008
22. Horthy, Nicholas. Memoirs http://www.hungarianhistory.com/lib/horthy/
horthy.pdf

***

Лекция І
(26 февруари, 2011)

Издигане на Атина и поява на империята през V в.

І. Атина преди V в.

1. Преди Солон (древност – края на VІІ в.)

а. коренно население на Атика

Атиняните претендират за автохтонност (Изократ, “Панегирик” 24-25; Платон “Менексен” 237с). Тукидид (І, 2) говори за уседналост поради липсата на интерес към непривлекателната (неплодородна) земя

б. войни и царе до началото на VІІ в.

– преди Троянската война

Война с Евмолп – цар на траките от Елевзин; с амазонките от Скития (Изократ, “Панегирик” 68-70; Платон “Менексен” 239b)
Кекропс и Ерехтей (Тукидид, ІІ, 15)
Тезей, син на Егей. Обединява разпръснатите селища из Атика, установява съвет (boule) и пританейон, по време на война се обединяват около един цар (главнокомандващ), в негова чест се празнува празникът синойкии, знак за разпръснатостта е, че и до Пелопонеската война атиняните предпочитат да живеят в домовете си из Атика (Тукидид, ІІ, 15; Плутарх, “Тезей”)

– Троянска война

Менестей от Атина потегля за Троя с 50 кораба (“Илиада”, ІІ)

– след Троянската война

Ион, предполагаем син на Ксут и Креуса, (Еврипид, “Ион”); според Аристотел (“Атинска държавна уредба” ІІІ, 2) Ион е поканен от атиняните да им стане цар; йонийците, наречени по негово име, са преселници от Атина в Мала Азия (Херодот…; Тукидид…);
Кодър; Кодриди – Медонт, Акаст (Аристотел, “Атинска…” ІІІ, 3). До 713 г. царете са пожизнени, до 683 – с 10-годишен мандат, след това – по една година (архонт-цар)

в. събития през VІІ в.

– законодателство на Драконт (Аристотел, “Атинска…” ІV).

Става архонт ок. 620 г. Създава първите писани закони на Атина. Населението се разделя според ценза на 3 съсловия. Правила за избиране на архонти (висши чиновници, аналогични на министри), тамии (ковчежници), съвет (401 души). Ареопагът има съдебни функции. Възможно е заробване на атински граждани за дългове. Наказанията за някои престъпления са несъразмерно тежки.

– Атина и околните градове

Елевзин изглежда още е независима от Атина (в “Химн към Аполон” се изреждат елевзинските царе – Триптолем, Евмолп, не се споменава Атина; открити са елевзински монети)

– престъплението на Алкмеонидите

Опит на Килон да установи тирания с помощта на мегарския тиранин Теаген. Опитът е осуетен, обаче някои от привържениците му са убити в нарушение на клетва и право на убежище при храм или олтар. Сред виновниците са представители на рода на Алкмеонидите (Тукидид, І, 126). За Алкмеонидите вж. и Херодот V, 71; VІ, 123-131.

2. Солон

а. преди архонтството

– според Плутарх (“Солон”) той е посредничил между Килон и Алкмеонидите; по произход бил от първите, по имущество – от средните (елегии)

б. архонт и законодател (ок. 593) (главно по Аристотел, “Атинска…” V-ХІІ и Плутарх, “Солон”)

– забрана на заробването на атински граждани за дългове, откупуване на продадените, опрощаване на дългове

– 4 групи по ценз според дохода от земята
от първите три се избират архонти, тамии (финанси), полети (търговия), единадесетте (полиция); от четвъртата група (най-бедните) се избират членове на народното събрание (ekklesia) и съда (heliaia); в съвета (boule) от 400 души влизат по 100 души от 4-те фили. Ареопагът се състои от бивши архонти. Действа като конституционен съд, налага наказания при политически престъпления (опит за преврат), убийства

– закони

за имиграцията – граждански права се дават на чужденци, прогонени по политически причини или пък владеещи занаят;
за образованието – синът може да не издържа баща си, ако той не го е обучил в занаят; деклариране на имущесвото и произхода на доходите (Херодот, ІІІ…);
за семейството – ако синът е незаконен (от хетера) може и да не издържа баща ти;
за победителите в общогръцките състезания – получават парична награда; за участието в политическия живот – наказание за онези, които остават неутрални;
законите са изписани на дъски и поставени в центъра на града

в. след архонтството

– Солон бил обвинен в корупция, че умишлено облагодетелствал някои около опрощаването на дълговете; и двете страни (богати и демос) били недоволни от законите

– разпорежда законите да останат непроменени за 100 г.; напуска града за 10 години – пътешества (Херодот, Платон, “Тимей”)

– подтиква атиняните към война с Мегара за Саламин; предупреждава ги, че Пизистрат готви тирания

3. Пизистрат и наследниците му (Аристотел, “Атинска…” ХІІІ-ХІХ; Херодот І, 59-64)

а. Атина след Солон

На 5-тата година настъпва безвластие, не се избира архонт. След това е избран Дамасий, който е свален със сила след 2 год. Избират се 10 архонти – 5 евпатриди, 3 земевладелци и 2 занаятчии.
Оформят се три партии – на гражданите от крайбрежието (паралийци, умерени) с лидер Мегакъл, на земевладелците (педиаки, олигарси) с лидер Ликург и от планинската област (диакрии, демократи) с лидер Пизистрат

б. управление на Пизистрат

– политически борби

Поискал телохранители под предлог, че бил нападнат от противниците си и превзел Акропола (ок. 561). Бил прогонен от Мегакъл и Ликург за няколко години. Завърнал се с помощта на Мегакъл, който му предложил дъщеря си за съпруга (вж. Херодот І, 60, цитиран и от Аристотел). Той не пожелава да живее с нея, за втори път е прогонен от Мегакъл. Завръща се с въоръжена сила, подкрепен от тиранина на Наксос Лигдам. Разоръжава гражданите с хитрост. Умира ок. 528, през тези 33 год. прекарва 14 в изгнание.

– друга вътрешнополитическа дейност

– външнополитическа дейност

в. управление на Пизистратидите (ок. 528 – 510 г.)

– синовете на Пизистрат

– заговор срещу Пизистратидите и убийство на Хипарх (514 г.) (Тукидид І, 20)

– гражданска война и прогонване на Хипий

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>